Solberg er overbevist om at Høyre blir større enn Frp ved valget neste år, og at hun selv er den rette til å lede en borgerlig regjering.

Høyrelederen lar seg ikke distrahere av tidligere regjeringskollega Lars Sponheim sto offentlig frem for en tid siden og sa at han foretrakk Per-Kristian Foss som sjef — fremfor Erna.

— Dette er et spill, og den som har ambisjoner om å bli statsminister kan ikke bry seg om slikt. Da er man ikke egnet til det. Jeg har for min del fått god bruk for at jeg er en rolig personlighet som aldri er sint lenger enn i 30 sekunder. Det hjelper også når man blir utskjelt på det groveste, som da SVs Heikki Holmås hevdet at jeg hadde blod på hendene, sukker hun.

Liten sans for veto

- Hvorfor er du så sikker på at du er den rette til å skaffe Høyre regjeringsmakt igjen? Partiet har jo lenge slitt med oppslutningen?

— Fordi Høyre har valgt meg! svarer hun kontant.

Dessuten peker hun på at Høyre så sent som i fjor var landets nest største parti, og etter hvert har gjenvunnet mange skanser.

Det er ikke noen reprise på Bondeviks samarbeidsregjering som står øverst på hennes ønskeliste. Solbergs ideal og store drøm har lenge vært en firepartiregjering med bl.a. Lars Sponheim og Siv Jensen ved samme bord. Den ville gi politisk «arbeidsro», som hun sier. Likevel medgir hun at det neppe blir noe annet enn ønsketenkning i overskuelig fremtid, så lenge Sponheim plent nekter å ha Venstre med i en regjering der Frp deltar.

— Jeg har liten sans for at noen legger ned veto på denne måten. Og jeg er overbevist om at Lars Sponheim vil få større gjennomslag for venstrepolitikk i en slik regjering enn det han vil oppnå i forhold til en mindretallsregjering av Arbeiderpartiet, understreker hun.

Større enn Frp?

Erna Solberg mener at det er riktig å gi Frp større politisk innflytelse på grunn av partiets oppslutning, og hun utelukker ikke at vi kan få en topartiregjering av de to høyrepartiene.

- Da kan Siv Jensen på vegne av det største partiet kreve å bli statsminister?

— Jeg tror fullt ut at Høyre vil bli større enn Frp ved valget. Det er ikke uten grunn at mange høyrefolk drømmer om at vi skal nå 30-prosentgrensen.

- Dessuten kommer finanskrisen dere kanskje til hjelp?

— Det er umulig å spå hvordan den vil slå ut politisk, sier hun.

Det aller viktigste for Solberg er uansett å skifte ut regjeringen, for Arbeiderpartiet er på flere områder blitt radikalisert i senere år. Det gjelder bl.a. i skattepolitikken. Hun ser ingen som helst spor igjen av den moderniseringsviljen Jens Stoltenberg viste første gang han hadde regjeringsmakt.

- Begynner å bli litt lei

- Hva har du selv tenkt å bruke regjeringsmakten til, hvis du får sjansen?

Erna Solberg gir seg i kast med et helt foredrag. Ankepunktene mot de rød-grønne kan ramses opp i det uendelige, mener hun. Næringslivets konkurranseevne for eksempel er blitt dårligere for hvert eneste år i denne stortingsperioden. Vekstkraften er helt uteblitt. For Høyre blir det viktigste «prosjekt» i en ny regjering å slå et slag for økt kunnskap og kompetanse på alle plan, der også forskningen får høyere prioritet.

— Jeg har for øvrig lyst å få sagt at jeg begynner å bli litt lei av å diskutere hvem som skal samarbeide med hvem, fremfor å ta for oss de politiske sakene. De kommer dessverre for mye i bakgrunnen, sier hun.

Hvem bør lede en eventuell borgerlig regjering? Diskuter saken her.

Håvard Bjelland