Det er saken om de såkalte monstermastene i Hardanger som setter sinnene i kok, ikke minst i Arbeiderpartiets egne rekker.

Rambøl sparer ikke på kruttet.

«Når det fremmes en sak hvor det argumenteres med at det kun er en teknologisk løsning som gir tilfredsstillende forsyningssikkerhet i Bergensområdet, så er det elementært at alle alternativer må være utredet. Det ville være meget uheldig for troverdighet og tillit, dersom regjeringens argumenter viste seg å være utilstrekkelig eller halvgode», skriver Rambøl.

Regjering uten visjoner Rambøl mener at sjøkabel er et alternativ som er fullt mulig og mener at regjeringen mangler visjoner.

«Her står vi overfor en mangel på visjoner som er skremmende, man konsentrerer seg om problemene – i stedet for mulighetene.», skriver Rambøl i sitt innlegg. Han viser til regjeringens argumentasjon om at det tok to år å reparere en sjøkabel i Oslofjorden. Rambøl peker på at det blir stadig vanligere med sjøkabel, og teknologien vil bli stadig bedre. Dette er også et område hvor norske bedrifter ligger langt fremme i utvikling, mener han.

Nå frykter han at saken om monstermastene kan bli «historien om en statsråd og en regjering som ikke evnet å gjøre en vanskelig sak til en vinnersak».

Motstanden øker Leder i AUF Hordaland, Tore Eikeland er helt enig med Rambøl i at regjeringen er for lite visjonær i denne saken.

Han har lenge trodd at det var teknologisk umulig å bruke sjøkabel, men er ikke lenger sikker fordi fagfolk fra ulikt hold nå står frem og påstår dette er mulig.

— Det har vært enighet i partiet om at sjøkabel ikke var et alternativ, fordi man ble fortalt at dette var ikke teknologisk mulig. Nå står mange fagfolk fra ulikt hold frem og sier noe annet. Det gjør at vi ikke lenger vet hva vi skal tro, sier Eikeland.

Mister troverdighet Regjeringen selv har også fremholdt at det er problemer med feilsøking og vedlikehold som vil bli problemet sjøkabel.

— Dette går på troverdigheten løs for Regjeringen. Det har vært elendig informasjon og en veldig dårlig prosess, sier Eikeland.

Han mener det er viktig i et fremtidsperspektiv å satse på fornybar energi og løsninger som gjør minst mulig inngrep i den norske naturen.

Send statsråden på ferie Eikeland er ikke veldig imponert over energiminister Terje Riis-Johansen.

— Personlig føler jeg meg, om ikke ført bak lyset, så forvirret av den dårlige kommunikasjonen fra statsråden. Nå må Regjeringen utsette anleggsstart i hvert fall til Sivilombudsmannen har sett på saken. De bør samtidig lete med lys og lykte for å utrede sjøkabel-alternativet grundigere. Og så må de sende Riis Johansen på en lang ferie, så vi kan få inn folk som har visjoner på dette i stedet, sier Eikeland.

Hva synes du om at Rambøl går imot sine egne? Si din mening!