30 dager av dommen er gjort betinget. Bergen tingrett har i tillegg idømt mannen en bot på 30.000 kroner, samt til å betale 1000 kroner i saksomkostninger for overtredelse av avgifts— regnskaps- og ligningslovgivningen.

Unndro 200.000

Mannen, som er innehaver av et eiendomstakseringsfirma, unndro nærmere 200.000 kroner i merverdiavgift fra september 2004 til februar 2006. I samme periode unnlot han å føre regnskap, og i 2005 leverte han ikke selvangivelse med næringsoppgave.

I retten innrømte mannen de faktiske forhold, men erkjente ikke straffskyld. Han beskriver seg selv som rotete når det kommer til økonomi, og at han hele tiden tenkte at han måtte registrere foretaket på nytt, men at tiden gikk uten at dette ble gjort.

Mener konkurs var motiv

Videre forklarte han at han jobbet hardt for å hente seg inn igjen etter at foretaket hans ble slått konkurs. Ifølge domfelte gikk pengene som ble unndratt inn i den daglige driften av selskapet. Han hevder at hensikten med å unnlate å registrere foretaket ikke var å unndra avgift.

Retten er ikke enig i dette, og finner det bevist at takstmannen hadde til hensikt å unndra avgift. I skjerpende retning legger retten vekt på at domfelte bedrev avgiftsunndragelse over et langt tidsrom og at det unndratte beløpet er høyt. Ifølge retten hadde takstmannen også et motiv for å unndra avgift ettersom han ønsket å komme seg på fote igjen økonomisk.

Foreløpig har ikke mannen betalt tilbake noe av beløpet, men jobber med å få i stand en avtale med Kemneren.