Det mener takstingeniør Nils Kåre Rovik. Han presiserer at vurderingen er «forsiktig».

Salgsverdien som står oppført i skjøtet er også 450.000 kroner. Men som BT har skrevet før, skal fillenevøen fra Stavanger ifølge skjøtet betale kun 50.000 kroner. Resten står oppført som gave til ham fra Millie.

— Forsiktig anslag Bergens Tidende har fått takstingeniør Nils Kåre Rovik til å vurdere småbruket, som ligger idyllisk til bare én kilometer fra Skånevik sentrum i Etne kommune.

Han anslår markedsverdien i dag til rundt 650.000 kroner.

— Da har jeg vært forsiktig. 650.000 er en lav pris, men det er vanskelig å bedømme hva markedet er villig til å betale for en slik eiendom siden få slike bruk er for salg, sier Rovik.

Selve huset med bare 58 kvadratmeter boligareal er verdsatt til 177.000, mens tomteverdien er anslått til ca. 470.000.

At Kristen Millie (75) har bruksrett til huset, mener takstmannen ikke gir mer enn 10.000 i verdireduksjon.

Salg av tomter

Skjøtet ble signert i juli 2004. Siden den gang er prisene på slike bruk økt betraktelig. Årsaken er langt friere omsetning av små bruk, siden det ikke trengs konsesjon for å kjøpe så små eiendommer lenger.

Rovik mener verdiøkningen på Millies eiendom har vært rundt 200.000 kroner på disse to årene, og anslår dermed markedsverdien sommeren 2004 til ca. 450.000 kroner.

Selv om husene på gården er i dårlig stand, har tomten – hovedsakelig innmark – og den flotte utsikten mot fjorden stor verdi.

— Det er lettere å få høy pris for slike småbruk. Skånevik har dessuten utviklet seg som et område for fritidsboliger, sier Rovik.

Han mener derfor gården har et godt potensial enten som fritidsbruk eller for salg av tomter.