Dette er en historie om kjappe eierskifter, store gevinster og rå spekulering i leiegårder i Bergen sentrum. Holbergsallmenning 7a er et eldre fireetasjers skorsteinshus som i dag inneholder tre store leiligheter, pluss loftsleilighet og diverse rom i kjelleren.

I januar ble huset solgt for 5,6 millioner kroner. To interessenter bød på eiendommen, og budrunden endte på en million kroner over takst. Kjøper var Jarle Nordnes, eier av Janor Holding og Janor Eiendom.

Nordnes overtar leiegården 21. januar. 4. februar selger han huset videre til Oddvar Jakobsen og Ole Erik Holmås. Denne gangen er prisen 7,05 millioner kroner. Nordnes har tjent 1,45 millioner kroner på to uker.

21.februar annonseres Holbergsallmenning 7a i Notar-avisen. Prisantydning: 8,2 millioner kroner.

Ett og samme hus?

De to takstene, som er tatt av to godkjente takstmenn med bare et halvt års mellomrom, er så forskjellige at man ikke skulle tro at det er samme bygning det er snakk om. I taksten fra august i fjor står det at det er tegn til setningsskader, at det er diverse fukt— og råteskader samt muggsopp i kjelleren. «Større kostnader til rehabilitering, brannsikring og rømningsveier må påregnes», understrekes det. Det gjøres også oppmerksom på at rom i 1.etasje ikke er tillatt brukt som bolig på grunn av dårlig standard, og at det ikke er funnet dokumenter som viser byggemelding eller godkjenning av innredet areal på loftet.

I taksten fra februar i år gis det plusspoeng for utviklingstendenser, sentral beliggenhet, sol, utsikt og «trivselsverdi». I rubrikkene for synlige setningsskader, lekkasje/fuktskader og sopp/råteskader er det ikke satt noen kryss. Derimot står det at trappehus mot bakplass har fuktighet i mur og noe sopputslag, og at det er fukt i kjelleren. «Eiendommen trenger oppgradering av overflater med tanke på utleie» heter det i denne taksten.

I den første taksten står det at huset ble bygd om lag 1890, noe som er korrekt. I den andre taksten er byggeåret satt til 1933. Videre er det betydelige avvik i arealene som oppgis. I den første og laveste taksten er for eksempel bruttoarealet i hver av hovedetasjene oppgitt å være 118 kvadratmeter. I den andre og høyeste taksten er det samme bruttoarealet satt til 139 kvadratmeter. Særdeles pussig, ettersom tomten som bygningen står på bare er 134 kvadratmeter.

Skal hyblifiseres

Takstingeniør Geir O. Stenhjem, som takserte bygningen til 4,6 millioner kroner i august i fjor, ønsker ikke å kommentere de store forskjellene i de to takstene. Han understreker bare at han står for alt som han har gjort.

Takstøkonom Terje Skaar, som takserte bygningen til 8,5 millioner kroner i februar i år, kunne ikke svare på detaljer i taksten uten at han hadde papirene sine foran seg. Det hadde han ikke da BT ringte. Senere på dagen fikk vi ikke tak i ham. Men Skaar opplyste at han hadde tatt utgangspunkt i potensialet for fremtidige leieinntekter, da verdien på eiendommen ble beregnet.

— I regnestykket la jeg også inn i overkant av en million som må investeres for å oppnå disse leieinntektene, sier Skaar.

I klartekst: Leilighetene skal gjøres om til hybler. Veldig mange hybler. I Skaars takst opereres det med årlige leieinntekter på mellom en og 1,3 millioner kroner i ti år fremover. Frem til huset ble solgt i januar, var årlige leieinntekter på 262.000 kroner. I Stenshjems takst anslås den normale markedsleien til drøye 447.000 kroner i året.

HOLBERGSALLMENNING 7A: I januar ble huset solgt for 5,6 millioner kroner. 4 februar selges det for 7,05 millioner kroner. 21.februar annonseres det til salgs med en prisantydning på 8,2 millioner kroner.<br/>Foto:MARITA AAREKOL