— Dette er trist og unødvendig og står i grell kontrast til den tilbakemeldingen jeg fikk fra Ekeli da jeg sendte ham brevet i februar. Da takket han meg, skrev jeg hadde rett på de aller fleste punktene og lovet å rette på det meste, sier Stigum Olsen.

«Privat oppgulp»

12. februar sendte Stigum Olsen brevet med oversikten over feil og mangler på 37 av karene ved Akvariet i Bergen til Akvariets direktør samt styreformann.

Ekeli skriver tilbake: "...Først og fremst: Nær alle punktene dine er riktige! Din tilbakemelding er veldig viktig for oss, og vi skal forsøke å starte prosessen umiddelbart med å bringe de tingene som er enkle i orden så raskt som mulig!...".

Etter at Bergens Tidende offentliggjorde det Stigum Olsen hadde påpekt overfor Akvariet, har Ekeli valgt å skifte mening. I NRK Hordaland mandag brukte han uttrykk som «privat oppgulp» om Stigum Olsens 37 punkter. Han har og stilt spørsmål ved de egentlige motivene for Stigum Olsens brev. «Noen er ute etter å skade oss» sa han til NRK Hordaland og sammenliknet de feilene Stigum Olsen hadde trukket frem med at Akvariet skulle få kritikk for å ha en blå bil i stedet for en grønn.

— Jeg har aldri hatt andre motiver enn å gjøre Akvariets ledelse oppmerksom på feil og synspunkter i håp om at de ville bli rettet opp. Det er ikke jeg som har brakt innholdet av brevet til Bergens Tidende. Jeg har ikke hatt noe ønske om å skade Akvariet, kun å hjelpe, sier Stigum Olsen, som synes det er mer enn rart å bli forsøkt latterliggjort.

— Riktig nok var det noen få feil i BTs opplisting, men det kjente Ekeli til bedre enn noen andre, for han sitter med originalen.

Skjulte motiver

Ekeli har overfor BT antydet at det kan ligge skjulte motiver bak Stigum Olsens engasjement. Dette avviser han.

— Jeg blir oppgitt og skuffet over slike konspirasjonsteorier og beklager at saken har tatt denne vendingen. Jeg ønsker ikke å havne i noen personkonflikt med Akvariets ledelse. Det er ikke jeg som har et informasjonsproblem i denne saken. Det har Akvariets ledelse i alle fall skaffet seg nå. Da blir det fullstendig urimelig og meningsløst å angripe meg for at dette er blitt kjent og for at jeg har hatt meninger som jeg kun har delt med Akvariets ledelse, sier Stigum Olsen.

BT kan bekrefte at avisen ikke har fått kopi av 37 punktslisten fra Rune Stigum Olsen.