– Kjekt å yte noe tilbake, sier kvartermester Knut H. Brun.

Han arbeider om bord i KNM «Oslo» sitt søsterskip, KNM «Trondheim», og ledet arbeidsstokken på over tjue frivillige vervede matroser og befal gjennom en to dager lang ryddeøkt på Marstein fyr.

«Inga» ødela

Stormen «Inga» i januar i fjor raserte både bygninger og terreng på øyen ytterst i Korsfjorden. Nå har Austevoll kommune kjøpt den for 200.000 kroner, og satser på å etablere et opplevelsessenter i havgapet.

– Det skal vi få til, forsikrer ordfører Helge Andre Njåstad.

Det var ikke nei å få da han henvendte seg til Sjøforsvarets fregattvåpen med forespørsel om assistanse til en skikkelig ryddeaksjon på det avfolkede fyret.

– Forespørselen ble møtt med pur velvilje, sier han.

I sjarker og småbåter

Kanskje ikke så rart. Etter den dramatiske hendelsen en stormfull januardag i 1994 er det oppstått et nært og ekte vennskap mellom Sjøforsvaret og austevollingene. KNM «Oslo» fikk motorstopp, og drev i et forrykende uvær på en holme like utenfor Marstein fyr. Austevollinger og sotrabuer trosset værgudene og rykket ut i sjarker og småbåter for å delta i redningsaksjonen. Mannskapet på den grunnstøtte fregatten ble evakuert, tatt hånd om og hjulpet på beste måte. Uten øyfolkets innsats kunne det ha gått med flere menneskeliv enn den ene offiseren som ble skylt på sjøen.

Under øvelser gjør Sjøforsvarets fartøyer ofte strandhogg i øyriket på Austevoll.

Kjærlighetsforhold

— Alt dette har ført til et slags kjærlighetsforhold mellom Sjøforsvaret og austevollingene, sier ordfører Njåstad.

– I tillegg har en rekke av kommunens innbyggere avtjent verneplikten på sjøen, og vi har også fostret flere admiraler. Det gjør at austevollingene har et helt spesielt forhold til Sjøforsvaret, og omvendt, tilføyer han.

Over tjue frivillige meldte seg til dugnaden på det værharde innseilingsmerket til Bergen. I to dager, fra tidlig morgen til sen kveld, arbeidet de på spreng for å bøte på skadene etter stormen «Inga», og gi planene om opplevelsessenter en myk start. Marinefolkene bar alskens rusk og rask ut fra den ødelagte fyrvokterboligen, flyttet på ødelagt armeringsjern og brente boss. De svingte sagen, brukte brekkjern for å få bukt med løse bygningsdeler, og hogget opp store plater, for så å la alt ende på et gigantisk bål. Alt for å gjøre øyperlen mer trivelig.

Det var ikke lange pausene de unnet seg. Medbrakte stridsrasjoner gled ned på høykant hos hardtarbeidende fregattansatte under korte måltider.

– Uvant arbeid for oss, dette her, men vi har ikke vondt av en slik økt, sier kvartermester Knut H. Brun.

Han er innflytter, men har hørt om austevollingenes bragd for tolv år siden.

– Ufattelige skader

Kvartermester Brun hadde med seg ti kolleger fra KNM «Trondheim», fem fra KNM «Narvik» og syv fra den første nye fregatten som kommer, KNM «Fridtjof Nansen». Samtlige overnattet i fyret.

Ødeleggelsene etter stormen «Inga» gjorde sterkt inntrykk på dem.

– Ufattelig å se skadene. Det må ha vært et lykketreff at det ikke bodde folk her under uværet, sier Brun, mens han bærer ut ødelagte gipsplater fra fyrvokterboligen.

Allerede i 06-tiden om morgenen gikk folkene hans i gang med arbeidet. Det gikk ikke upåaktet hen.

Fryktet brann

— Jeg ble vekket grytidlig om morgenen av brannvesenet i kommunen vår. De ville vite om jeg kjente til at det brente på øyen, sier ordfører Helge Andre Njåstad.

Brannvesenet hadde fått beskjed fra Hovedredningssentralen på Sola om at noen hadde sett flammer på fyret. Observasjonen var helt korrekt - fregattvåpenets arbeidsmaur brente boss.

– Dette viser at folk bryr seg om øyen, sier ordføreren.

Han skryter uhemmet av arbeidsiveren og engasjementet til Sjøforsvarets frivillige.

– De har fått utrettet utrolig mye. Vi er takknemlig for det de har fått utført, sier Njåstad.

Se reportasje på btv i dag

FRED IVAR UTSI KLEMETSEN
FRED IVAR UTSI KLEMETSEN