— I stedet for å la lønnen vår følge stortingsrepresentantenes, mener jeg vi bør følge lønnsutviklingen til kommuneansatte, sier varaordfører Terje Ohnstad.

— Jeg synes det er et greit og objektivt prinsipp og følge lønnen til stortingsrepresentantene, men i den økonomisk situasjonen kommunen er i føles det ikke riktig med lønnsøkning, sier Høyres gruppeleder og kommunalråd Monica Mæland.

Hun får støtte fra kommunalrådene Liv Røssland (FrP) og Ragnhild Hedemann (SV) Sistnevnte vil foreslå lønnskutt for politikerne.

Det er forretningsutvalget som bestemmer lønnen til kommunens heltidspolitikere. I utvalget sitter ordfører, varaordfører og de fem kommunalrådene. Forretningsutvalget kan la være å regulere lønnen opp i takt med stortingsrepresentantenes lønnsøkning.

Vedtaket får også konsekvenser for byrådsmedlemmene, noe byrådsleder Anne-Grete Strøm-Erichsen ikke har problemer med å akseptere.

– Jeg deler Hellands oppfatning og har stor forståelse for hans ønske om moderasjon, sier Strøm-Erichsen.

Hun tjener 682.500 kroner og sier nei til en lønnsøkning på 26.000. Ordfører Kristian Helland tjener 650.000 kroner og sier nei til en lønnsøkning på 25.000, mens kommunalrådene tjener 520.00 kroner og sier nei til en lønnsøkning på 20.000 kroner.