— Det er flott at de sier fra. Vi trenger ressurssterke foreldre. Det skal mye til for at lærere går ut mot forholdene på sin egen skole, sier leder for Utdanningsforbundet, Helga Hjetland.

Men om foreldrene høster rosende ord, vanker det lite godord til Bergen kommune. Hjetland mener tilsynsrapporten viser at kommunen ikke har oppfylt sitt ansvar som skoleeier.

— Det er en krass rapport. Den er veldig tydelig, sier hun.

- Resignerte lærere

Utdanningsforbundet har fått en rekke henvendelser om liknende forhold.

— Spesielt forrige skoleår (2005/2006) og i fjor høst, sier Hjetland.

Ikke minst er det rapportert om skoler som ved sykdom blant lærerne heller slår sammen grupper fremfor å sette inn vikarer. Så langt i år har det kommet færre henvendelser.

Hjetland tror ikke det skyldes at forholdene er blitt bedre. Hun frykter at store grupper og få lærere blitt en «normaltilstand» det ikke lenger reageres på.

— Jeg tror mange lærere resignerer i forhold til kommuneøkonomien.

- Ulykksalig vedtak

I norsk skole var det grunnleggende organiseringsprinsippet inntil juni 2003 inndeling i klasser etter alder. Etter dette ble klasse erstattet med «gruppe», men loven setter ingen klare grenser for hva som er en passe gruppestørrelse, slik det var tidligere.

— Etter dette ulykksalige vedtaket har vi fått mindre struktur for mange av elevene, vi har fått sammenslåing av store grupper i enkelte fag, vi har fått timer der lærere ikke er til stede og vi har fått undervisningssituasjoner som bare de flink elevene kan forholde seg til, sier Hjetland.

- Utrygge barn

Loveleen Rihel Brenna, leder i Foreldreutvalget for grunnskolen (FUG), forteller at også de har fått flere henvendelser som gjelder sammenslåing av klasser. Hun er overrasket over at nesten 80 elever er slått sammen til en gruppe på Aurdalslia skole. Det svekker undervisningen, mener Brenna.

— Mange blir utrygge og synes det er vanskelig å ta ordet i en så stor forsamling. I dette tilfellet høres det ut som elevene er overlatt til å jobbe mye alene, og det er ikke så enkelt for 6.-klassinger.