En lørdag formiddag ved gjenbruksstasjonen i Rådal er en variert opplevelse. Noen kommer med tilhengere som er lastet til langt over Bilstilsynets tålegrense, andre tar kasserte møbler, sparkesykkel, bokhyller, kartonger, stoler, kasserte frysebokser og kjøleskap og datamaskiner med seg i varebiler eller personbiler med rommelige bagasjerom.

Ryddet til jul!

— Vi har ryddet i kjeller og hage. Det skal være i orden til jul, smiler Einar Håvik fra Fyllingsdalen som har fått med seg det meste i varebilen.

Ordningen med at folk kan kjøre til gjenbruksstasjonen med større ting som må kastes, er blitt en formidabel suksess. Spesielt om lørdagene blir stasjonene i Rådalen og ved Salhusvegen flittig benyttet av bergensere som har ryddet på loft, i kjeller og garasje

Like ved innkjøringen der folk kan sortere og kaste alt de har med seg, står Renate Hope og dirigerer trafikken. Hun har radiokommunikasjon med kollegene som jobber ved rampen der sorteringen og kastingen skjer.

— Det er mange som kommer hit med lass som er temmelig dårlig sikret, det hender at vi opplever at madrasser seiler av lasset ved innkjøringen her, forteller Renate, som har fått en grei ekstrajobb på lørdagene i Rådal. Hvor mange biler som passerer, kan hun ikke si, men det står en jevn kø store deler av dagen som må slippes frem i puljer.

— Vi har tømt og ryddet i svigerfars hus, halve huset er tømt, sier Eivind Alnes fra Hjellestad som har med et lass på tilhengeren med mange gamle stuemøbler.

Sorterer og parkerer

Ved avlastingsrampen står en rekke containere som fylles ganske raskt. Marita Ask har jobben med å veilede de som skal kvitte seg med bosset:

— Det er mange som ikke sjekker om de kaster i riktig container. Da må vi passe på og si ifra. Dessuten tar vi ut spesielle ting som datamaskiner og elektrisk utstyr, kjøleskap og frysere og komfyrer skal også på sine spesielle plasser, sier Marita .

Ikke alle bilistene er like vant med å rygge tilhengere, det er en del frustrasjon å spore når de rygge inn i trange luker med hårfin klaring. Det er ikke alltid hengeren går den retning sjåføren hadde tenkt.

— Vi har hatt dugnad hos svigermor og ryddet. Hele familien har vært med, og det var nok med et billass ut hit, sier Hans Jørgen Botheim fra Fana idet han kvitter seg med pappkartonger og treffer riktig container.

FAMILIEDUGNAD: alle har vært med på ta husrydding, bekrefter Hans Jørgen Botheim fra Fana. Han kvittet seg med utslitte møbler ved gjenbruksstasjonen i Rådal. FOTO: FRED IVAR UTSI KLEMETSEN