Torsdag 26. september kollapset deler av taket inne på et dametoalett på Minde skole. Dette skal ha skjedd bare sekunder etter at en av skolens ansatte hadde vært på toalettet.

Etter å ha vært på befaring varsler hovedverneombud for barnehager og skoler, Cecilie Abrahamsen, at skolen må stenges 14. oktober.

Hun mener det er fare for både elever og ansattes liv og helse.

— Kan skje hvor som helst

I et brev til Bergen kommune skriver hun at det ikke bare er på det aktuelle toalettet at taket er utrygt.

«Problematikken med murpuss som løsner i flak er gjennomgående i tak og vegger i hele bygget, og det er grunn til å tro at lignende hendelser kan inntreffe hvor som helst,» skriver hun i brevet.

Og det er ikke bare faren for at taket faller ned hun bekymrer seg for.

Minde skole er for tiden under rehabilitering, etasje for etasje, slik at skolen skal kunne holdes åpen. Hovedverneombudet mener imidlertid at rehabiliteringen gjør forholdene ved skolen helsefarlige.

Hun skriver at de ansatte ved skolen arbeider i svært støvete lokaler, preget av rot og støy. På befaringen skal det også ha vært påfallende dårlig luft i alle rom. Hun reagerer særlig på at 38 elever har undervisning sammen i en gymsal uten

ventilasjonsanlegg.

- Flere er hese

Til BT sier Abrahamsen at hun mener at raset på toalettet kunne fått fatale følger.

— Det skjedde helt uten forvarsler, og det kunne gått riktig ille med læreren som var der inne, om hun ikke var kommet seg ut.

Taket ga sannsynligvis etter på grunn av arbeid som ble utført et annet sted i bygget.

— Har det skjedd der, vet vi ikke hvor det kan skje andre steder, sier Abrahamsen, som er vel så bekymret for støvet som følge av oppussingsarbeidet.

— Flere har begynt å bli hese i stemmen.

Vil ikke stenge

Verneombud ved skolen, Audun Aas, representerer de ansatt ved skolen. Han ønsker ikke å si noe mer enn det som står i brevet.

— I med at saken ikke er avgjort, og vil bli avgjort av arbeidstillitsyn av arbeidstilsynet senere, ønsker jeg ikke å kommentere saken, sier han.

Arve Lønnheim, rektor ved Mindre skole, forteller at saken blir tatt meget alvorlig.

— Dagen etter hendelsen hadde vi et byggemøtet med de som arbeider her, og det har vært full fokus på saken siden da. Vi har også hatt kontakt med den ekspertisen som Bergen kommune har i forhold til bygg.

Når BT kommer til skolen, er det lagt et nytt tak over ulykkesdoen. En rekke andre strakstiltak er satt igang den siste uken.

Derfor mener han at skolen kan holdes åpen.

— Med de tiltakene som skal gjøres i høstferien og de tiltakene som allerede er blitt gjort, synes jeg ikke at det skal være nødvendig å stenge. Vi frykter ikke for helsen til noen, sier han.

Han synes det er leit at de ansatte er bekymret, og sier ledelsen tar bekymringen på alvor.

Ingen klager fra foreldre

FAU-leder ved skolen, Kristine Engan-Skei , sier at de ikke har fått noen klager fra foreldre så langt.

— Jeg ble kontaktet av rektor i går, og han forklarte at det nå settes i gang tiltak, sier hun.

FAU-lederen forteller at rektor informerte henne om at byggeaktiviteten først og fremst var der personalet oppholder seg, og ikke der eleven er.

Hun tror ikke skolen blir stengt.

— Vi er ikke bekymret for det. Bergen kommune sine inspektører mente at skolen kunne holde åpen med noen tiltak. Vi forholder oss til det.

Settter i gang tiltak

— Vi tar henvendelsen fra hovedverneombudet på største alvor. Elever og ansatte skal være trygge på skolen sin, skriver kommunaldirektør Anne-Marit Presterud på Bergen kommune sine hjemmesider.

Men Bergen kommune ønsker ikke å stenge skolen, og iverksetter nå flere tiltak for å unngå dette.

Taket på det aktuelle toalettet er sikret, og det samme er gjort alle andre steder med mulighet for lignende hendelser.

Det settes opp en ny vegg for å hindre spredning av støv. En heissjakt skal også tettes.

Det skal også gjennomføres ekstra renhold og andre tiltak for å hindre spredning av støv.

Det skal settes inn nye vinduer i gymsalen, som gjør det lettere å lufte.

Ventilasjonsanlegg skal komme i drift i underetasjen i slutten av oktober.

Ventilasjonsanlegget i biblioteket skal starte i løpet av høstferien.

— Når vi har gjennomført alle tiltakene, er det vår vurdering at det ikke er nødvendig å stenge skolen. Men for å være på den sikre siden, vil vi invitere Arbeidstilsynet opp til Minde skole og be dem være med på befaring før stengningsvarselet trer i kraft, senest innen 14. oktober, skriver Presterud.

Sonja Skotheim i Etat for helsetjenester ved Bergen kommue sier at de ikke har vært på Minde skole før, men vil dra dit over helgen for å forsikre seg om at det er trygt for elevene.

Vil stenge

Hovedverneombud Abrahamsen står fast på at hun anbefaler å stenge skolen selv om Bergen kommune nå vil forsøke å iverksette strakstiltak.

— Jeg er ikke interessert i å gjøre noe vanskelig for verken unger eller voksne, men det er på tide å stille spørsmål ved forsvarligheten ved å drive på Minde skole mens det pusses opp.

— Mitt mandat handler om de voksne, men jeg lurer på om helsevernetaten synes det er ok at 40 unger sitter i en gymsal i ett år, understreker Abrahamsen.

Arve Lønnheim, rektor på Minde skole, mener ikke skolen trengs å stenges, ettersom det er blitt gjennomført en rekke strakstiltak etter at taket på doen raste ned.
Siri Hardeland