— Sånn som situasjonen har blitt i dag så må du ta sikkerheten på alvor. Jo bedre du sikrer butikken, jo mindre blir risikoen for at butikken blir valgt av innbruddstyvene, sier Kjersti Feness.

Mange innbrudd

Hun eier fem Bjørklund-butikker i Bergen, inkludert en butikk inne på Lagunen. Alle disse skal nå oppgraderes. Avgjørelsen ble imidlertid tatt før innbruddet i forrige uke, da tyver stakk av med klokker og smykker for anslagsvis to millioner kroner fra Iversen & co. Ur og Smykker.

— Vi har jo butikk på Åsane senter, der det var innbrudd for et halvt år siden. I vår ble to andre Bjørklund-butikker i Førde og Kolbotn tatt, så vi kjenner det på kroppen, sier Feness.

Hun anslår at oppgraderingen vil koste mellom 50.000 og 100.000 kroner per butikk.

— Mange bransjer som tidligere var utsatt har nå gjort noe med sikkerheten sin, og da går tyvene til oss i stedet. Ur og smykker er utsatt for tyveri, for vi selger små, lett omsettelige varer.

"Blender" tyvene

Et av tiltakene som skal installeres er tåkealarmer.

— Dersom alarmen går, sprøyter en maskin røyk ut i lokalet. Da har ikke tyvene lange tiden på seg for å komme seg ut før røyken blir så tett at de ikke ser utgangen. I tillegg blir det jo vanskelig å se varene de er på jakt etter, forklarer Feness.

Tåkealarmer har lenge vært vanlig i Danmark, men er foreløpig ikke så utbredt i Norge, forteller Håvard Hauge i Tryg forsikring.

— I Danmark kan de ha det på vanlige Rema-butikker også, sier han.

Tryg har satt tåkealarm som et krav for å forsikre bransjene med de mest utsatte varene, men anbefaler det også for flere butikker.

— Vi ønsker å begrense samletiden, og det gjør vi absolutt ved å ha tåke. Tåkealarmene sprøyter ut mye tåke raskt, og fyller et rom på få sekunder.