Fra Krinkelkroken har BT-ansatte sett et imponerende byggverk klatre mot himmelen den siste uken.

Kenneth Bjorøy, prosjektleder hos Øster Hus Foldnes & Straume A/S. forteller at stillas av denne typen aldri tidligere er brukt i Bergen.

— Toppen av stillaset blir et tett tak som dekker bygget. Taket kan skyves til side, slik at vi får heist bygningsmaterialer inn og ut av byggeplassen, sier Bjorøy.

Det står striler bak, selvsagt, som så ofte når en nyvinning inntar byen. Byggherre er Bolig Invest AS med tilhold på Sotra. Samme adresse har ansvarlig utbygger.

Torggaten 9 skal ombygges fra kontorbygg til et leilighetshus med 24 små krypinn. På toppen kommer en felles takterrasse.

Men først skal det gamle taket fjernes og huset påbygges en etasje. Mot Torggaten blir fasaden den samme - men altså en etasje høyere. Inkludert takterrassen får bygget to etasjer mer.

Samtlige leiligheter er solgt og skal stå ferdige til innflytting i mars, april, opplyser Bjorøy.

Sævig, Rune