Advokaten hans, Asgeir Thomassen, fikk i dag brev fra Utlendingsnemda (UNE). Der kommer det frem at den siste søknaden til Taiman er blitt avvist.

NRK meldte om saken først på tirsdag.

Siden februar har Taiman Agid Fatah oppholdt seg i Irak etter at han ble utvist fra Norge. Utvisningen skjedde 13 år etter at han kom til Norge som 14-åring. I motsetning til resten av familien, fikk han ikke opphold.

Rudi Bakken er talsmann for Taimans støttegruppe. Han var i kontakt med Taiman rundt klokken 16.30 tirsdag.— Han tok dette svært tungt. Han er knust, sier Bakken.

Veldig tungt

Advokaten hans, Asgeir Thomassen, har ikke snakket med klienten selv, men har vært i kontakt med familien, som overbrakte beskjeden.

Ifølge advokaten er avslaget begrunnet med at Taiman skal ha hatt en eldre bror i Irak da han fikk avslag i 2006. På det tidspunktet mener de dermed at Taiman hadde familie som kunne tatt vare på ham om han hadde reist ut av Norge.

— Spørsmålet er om Taiman hadde søsken i Irak, slik loven forutsetter. UNE mener visst at «søsken» er et entallsord, siden de mener det holder at han skal ha hatt én bror i Irak, sier Thomassen.

Ifølge advokaten og Taimans familie er det ingen som vet hvor den eldre broren oppholder seg i dag.

Helt knust

Bakken sier UNEs avgjørelse først og fremst kommer veldig overraskende. Tidligere i vår ble det startet opp en rettsprosess for å få Taiman tilbake til Norge. Saken ble meldt til Oslo tingrett i mai.

— Så trakk UNE plutselig tilbake saken fordi de ville gjennomgå den på nytt. De sa blant annet at det forelå vesentlige tvilsspørsmål om utfallet av saken. Så sender de nå over et 27 sider langt dokument som opprettholder avslaget. Da blir vi rimelig overrasket.

Advokat Thomassen holder døren åpen for rettssak mot staten. Opprinnelig ble rettssaken utsatt fordi UNE valgte å behandle saken på nytt.— Nemndbehandlingen har bare ført til at vi har tapt tid. Det har gått nesten fire måneder. Nå må vi vurdere om vi skal be om at saken tas opp igjen for tingretten. Det må Taiman avgjøre, sier Thomassen.

Bakken sier det er store muligheter for at dette skal gå til rettsapparatet. Nå skal det først diskuteres i samråd med familien.

— Det går sannsynligvis en henvendelse til Oslo tingrett. Men jeg tviler på at den saken kommer opp på denne siden av nyttår, sier han.