I vinter eksploderte taggeproblemene i Bergen. Overalt fant politiet spor etter unge skriblere med sprayboks: Smurt utover postkasser, bossbøtter og undergangen på Danmarks plass, på busskur i Fyllingsdalen, over næringsparken til Rieber eiendom, på elbokser, parkometre, Forum kino og det gamle Rådhuset.

Det var særlig tre signaturer som gikk igjen: «BLO», «TSA» OG «SAKO».

– Vi så at hele Løvstakksiden ble tilgriset. Til sammen er det snakk om mangfoldige hundre signaturer, sier politibetjent Henrik Meyer ved Løvstakken nærpolitistasjon.

Taggingen ble så omfattende at Løvstakken nærpoliti bestemte seg for å gå til storaksjon mot problemet.

– Mer og mer siste året

Men det er ikke bare området rundt Løvstakken som var utsatt taggingen. De samme signaturene er å finne over sentrumsområdene, Åsane, Danmarks plass og Fyllingsdalen.

– De har vært over hele byen. Men taggingen på Forum kino og det gamle rådhuset er særlig alvorlig, siden det er fredede bygninger, sier Meyer.

Ifølge politioverbetjent Svein Bjørn Losnegård, leder ved forebyggende avsnitt ved Hordaland politidistrikt, er tagging mer omfattende nå enn på flere år.

– Tagging tar av i Bergen for tiden, konstaterer Losnegård.

Bergenspolitiets prognose for 2007 er 170 anmeldte forhold. Det utgjør en økning på over 40 prosent fra i fjor. Losnegård mener likevel at tagging ikke er noe stort fenomen i Bergen, og at den gruppen ungdom som blir pågrepet ofte står bak mange forhold.

– Problemet sprer seg ofte der det er lovlige vegger. De blir fort oppbrukt, og da tar det ikke lang tid før det sprer seg til området rundt, sier Losnegård.

Kostbart griseri

Så langt i 2007 har politiet registrert 35 anmeldte forhold i Bergen sentrum, 27 i Fana og 20 i Åsane. Over halvparten blir henlagt på grunn av manglende opplysning om gjerningsperson.

Et av de mest utsatte stedene i Bergen er Rieber Eiendoms bygg. Også lokalene deres i Solheimsviken ble spraymerket med signaturene «BLO», «rebell» og «black».

– Dette er et kjempeproblem som vi har vært plaget med i årevis. Til sammen har det kostet oss flere hundre tusen kroner å få bort griseriet, sier administrerende direktør, Bjart Nygaard.

Straffeforfølges

Det var etter at Rieber tok kontakt at Løvstakken nærpoliti bestemte seg for å ta ordentlig tak i problemet.

Politiet la ned et nitid arbeid for å finne dem som sto bak skriveriene. De intensiverte overvåkingen, og drev spaning om kveldene og nattetid.

Etter hvert fikk de gjennomslag i etterforskningen. Politiet fikk frem et navn på en mistenkt, og begynte å nøste derfra.

Så ble de ulike signaturene knyttet til de enkelte mistenkte i saken.

– Vi jobbet veldig intenst for å løse denne gåten. Det ble foretatt flere pågripelser, og det var mange avhør. Tilståelsene satt langt inne, sier Meyer.

Fengsel og bøter

Etter avsluttet etterforskning har den intense innsatsen resultert i siktelser mot et såkalt «crew» på fem 18-åringer. «BLO» var deres gruppesignatur. Det var egentlig «blomst», men det var for langt og ble derfor forkortet.

– Alle er i samme aldersgruppe og var mindreårige da hendelsene fant sted, sier politiadvokat Britt Meling.

To av de siktede ble i begynnelsen av september dømt til betinget fengsel i henholdsvis 30 og 45 dager samt bøter på 3000 kroner. Den tredje fikk en bot på 5000. To av de fem venter ennå på å få saken prøvd for retten.

Meyer mener det er positivt at rettsvesenet har slått såpass hardt ned på taggingen.

– Det er viktig å meddele at dette ikke er noe å spøke med. Ungdommene har fått et klart signal om at dette er noe vi reagerer på, sier han.

Det har tidligere vært utprøvd andre virkemidler enn fengselsstraff for å få bukt med problemet. Et alternativ er å få taggerne til å fjerne det selv. I dette tilfellet mener Meyer hærverket var så omfattende at de aldri ville klart å ta bort alt.

Politibetjenten tror jungeltelegrafen har gått, for taggeproblemet i området er blitt mindre.

– Vi har iallfall ikke sett flere av disse signaturene, så de har nok tatt straffen alvorlig, sier Meyer.

Hva synes du om tagging? Si din mening i kommentarfeltet under!

Brekke, Eirik