GUNNAR WIEDERSTRØM

Nå er kulturhuset i Vitalitetssenteret stengt i et halvt år for å lydisolere mot leilighetene i etasjene over. Det skjer bare et år etter at daværende byrådsleder Anne-Grete Strøm-Erichsen åpnet bygget, og uten at brukerne av bygget ble varslet på forhånd.

Garanterte lydisolering

Lydisoleringen er elendig. Selv beskjeden musisering med enkeltinstrumenter skaper konflikter med beboerne i etasjene over de to øvingsrommene og storsalen. Rockemusikk og korpsmusikk behøver man ikke å tenke på.

Det ble tidlig reist spørsmål ved om lydisoleringen var god nok. Første gang skjedde dette i et driftsmøte 27. januar 2003. I mars 2003 hevdet Mjellem & Karlsen Eiendom (MKE) at det etter måling var konstatert lydreduksjonstall på hele 85 decibel for konstruksjonen mellom storsalen og leiligheten.

I et brev til byrådsleder Monica Mæland i april i år, skriver ledelsen i Sportsklubben Djerv, en av storbrukerne av senteret, at disse resultatene betviles. De peker også på at kommunen ved Bergen Bygg og Eiendom heller ikke sjekket disse måleresultatene. MKE har for øvrig i avtale med Bergen kommune forpliktet å påse at boligene ikke skulle legge begrensninger på kommunens bruk av sine lokaler.

Flere mangler

Både byrådet og Bergen Bygg og Eiendom er kjent med en serie andre feil på bygget.

  • Flere brudd på brannforskriftene.
  • Feil på fasade
  • Feil på parkettgulv
  • Ventilasjon fungerer ikke etter spesifikasjonene.
  • Bygget tilfredsstiller ikke krav om tilgjengelighet for bevegelseshemmete.

Flere branndører står permanent åpne med klosser av driftshensyn. Det gjelder blant annet branndøren til trapperommet, fordi denne døren må brukes av bevegelseshemmete.

I garderobene er rømningsdørene ut til vestibylen ofte permanent åpne, selv om disse bare skal åpnes ved brann.

Ulovlig drift

I et brev til byråd Lisbeth Iversen fra mars i år heter det:

«Det er ikke utstedt ferdigattest, og bygget må betegnes å ha vært tatt i bruk ulovlig i ca. ett år. Det er også brudd på lov om brannforebyggende tiltak både brannteknisk og organisatorisk. En skandale har fått utfolde seg fritt i et helt år — kommunens ansvarlige har ikke brydd seg med å få bygget i stand. Hvis rette vedkommende gjorde anskrik vil det være grunnlag for å stenge bygningen. Men etter nå et års ulovlig drift, så vil dette i seg selv gjøre skandalen større.»

Det som særlig har provosert idrettslagets representanter er det som oppfattes som manglende viljen i Bergen Bygg og Eiendom på å sette hardt mot hardt. Ikke minst har man reagert på at kommunen tidligere i år betalte ut et sluttbeløp til MKE på 1,6 millioner kroner. På denne måten mistet kommunen et nakketak på MKE.

Nå krever brukerne av huset at kommunen rydder opp.

— Vi hadde et møte med kulturdirektør Bjørn Holmvik mandag. Saken ser ut til å være inne i et riktig spor. Jeg forventer at kommune rydder opp. Det gjør jeg på vegne av alle organisasjonene som bruker Vitalitetssenteret, sier Tore Anderssen, leder av Sportsklubben Djerv.