— Det var veldig løye å sjå grava open slik. Og no når det sig inn, så syns eg det er litt verre å tenkja på.

Det var tysdag føremiddag at 83 år gamle Aslaug Nesse drog i gravferd til ei eldre kvinne i Fjell Kyrkje.

Då gravfølgjet var på veg frå kyrkja til grava, oppdaga Nesse til si store forskrekking at presten satt kursen mot nettopp hennar gravstad. Det var Vestnytt som fyrst omtala saka.

— Presten var klar, men dei som gjekk fremst sa at «det er ikkje her mamma skal liggja», fortel Nesse til BT.

Kjøpte staden

Etter at mannen hennar gjekk vekk i 2012, ønskte ho å liggja ved sidan av han når hennar tid skulle koma. Difor vart staden kjøpt allereie då.

Både Nesse sin avdøde ektemann og mannen til vedkomande som vart gravlagt heitte Nils.

— Det kan henda at dei hadde teke feil på grunn av det, men dei ligg på to heilt ulike felt. Dette var ein graverande feil, seier Nesse.

Då ho vitja grava til mannen sin før ho gjekk heim, fekk Nesse ei rekkje orsakingar frå nokon som jobba på staden. Dei peika på at det var sommarvikarar som hadde grave opp grava ved ein feil.

— Ein sender ikkje ut nokon og ber dei grava attmed Nils Nesse. Det går ikkje an. Då kan kven som helst sitja på det kontoret, seier ho.

- Eit beklageleg uhell

Medan følgjet fekk avverja jordlegginga i feil grav, vart den riktige gravstaden klargjort.

— Eg syns synd i familien. Kista måtte stå på bakken i fleire timar medan me venta på jordfestinga. Det var rart å ikkje få kista ned i jorda som planlagt, seier ho.

Ingen frå kyrkja har førebels teke kontakt med Nesse i etterkant av hendinga.

Det er kyrkjeverja som er ansvarleg for opning av grav, men prest Erling Kopperud beklagar hendinga.

— Dette er eit beklageleg uhell. Sidan me oppdaga feilen før me gjennomførte noko, skjedde det heldigvis ingenting gale, seier han.

Måtte venta på riktig grav

Medan familien til vedkomande som skulle gravleggjast var samla til ei privat minnestund, vart den rette grava klargjort og presten kunne forretta jordsetjing på riktig stad.

— Eg kan ikkje hugsa at eg har opplevd noko liknande tidlegare. Det verka som om familien hadde forståing for at det var eit uhell. Det vart riktig til slutt, seier Kopperud.

83 år gamle Nesse oppsummerer dagen som «ganske spesiell».

— Men det hjelper ikkje å grava seg ned i dette, seier ho.