ØYULF HJERTENES

Forbrukerrådet er klar i sin dom: Parasittene som svømmer rundt i drikkevannet i Bergen sentrum representerer en klar mangel ved varen som leveres.

Vannkjøp kommer inn under den såkalte Forbrukerkjøpsloven. Paragraf 33 slår ettertrykkelig fast at «Forbrukeren kan kreve erstatning for tap han eller hun lider som følge av at tingen har en mangel.»

— Mye penger

Videre slår loven i paragraf 52 fast at erstatningen ikke bare skal være knapper og glansbilder:

«Erstatning for kontraktsbrudd fra den ene parts side skal svare til det økonomiske tapet, herunder utlegg, prisforskjell og tapt fortjeneste, som den annen part er påført ved kontraktsbruddet.»

Loven understreker samtidig at du plikter å begrense tapet.

Regionsjef Anne Råheim i Forbrukerrådet anbefaler deg som er rammet av vannkaoset til å ta vare på alle kvitteringer for ekstrautlegg.

— Ikke kast kvitteringene, da kaster du dokumentasjonen, påpeker Råheim.

Hun sier det fort kan bli snakk om mye penger, for eksempel hvis flere i en familie blir syke.

Flaskevann erstattes ikke

Utgifter til legebesøk og medisiner er blant utgiftene du ifølge Forbrukerrådet har krav på å få erstattet. Tapt arbeidsfortjeneste dekkes av sykepengene. De som ikke har rett på dette blir tvilstilfeller.

— Her er ingen fast oppskrift, og flere forhold må vurderes nærmere, sier Anne Råheim.

Utgifter til flaskevann er blant kronene du sannsynligvis ikke får tilbake. Årsaken er at du strengt tatt kan drikke vannet, så lenge du koker det først. Tort og svie, det vil si alt merarbeidet og irritasjonen som følger med det infiserte vannet, dekkes inn av rabatten på vannavgiften.

Bergen kommune har sagt at de vil redusere vannavgiften med 200 kroner. Ifølge Forbrukerrådet er dette altfor lite dersom vannet blir værende infisert i lengre tid.

Slik klager du

Erstatningskravet for utlegg under Giardia-tiden kan du rette til Bergen kommune per brev. Skriv ned alle ekstrakronene du har brukt, og legg ved alle kvitteringer.

Forbrukerrådet kan hjelpe deg med fremgangsmåten dersom du er usikker. Dem kan du kontakte blant annet på forbrukerportalen.no.

Dersom klagen på et produkt ikke når frem, kan saken normalt klages til Forbrukerrådet. Avgjørelsen der er rådgivende.

Vannsaken kan til slutt kan ende i rettsapparatet dersom Bergen kommune ikke vil gi erstatning, og det finnes noen som tar seg bryet med å føre saken så langt.

— Det er for tidlig å si noe om hva som vil skje videre i saken. I første omgang er det kommunen som må finne ut hvordan de vil håndtere dette, sier Anne Råheim i Forbrukerrådet.