Messa vil vera open primært for skuleelevar frå ungdomsskulen og vidaregåande skule frå kl. 10.00 – 14.00 og for alle kl. 16.00 – 19.00.

Føremålet med messa er å presentera bedriftene for folk i alle aldrar i Fusa og nabokommunane, samt å gje elevane ein god presentasjon av yrkes— og utdanningsmuligheiter, slik at det vert lettare for dei å ta eit klokt og framtidsretta val.

Ungdommane skal utgjera framtidig arbeidskraft i Fusa kommune. Det er difor viktig å få fram kor breitt spekter av bedrifter me har, og at dei unge får eit bilete av kva yrkesgreiner som er representert i bedriftene.

Ønskjer din bedrift å ha stand på messa, ta kontakt med oss på telefon 56 58 18 90 eller e-post: post@fusautvikling.no.

Messa arrangerast av Fusa Næringslivslag, Fusa vidaregåande skule, Fusa ungdomsskule, Fusa kommune og Fusa Utviklingsselskap.