Åsane Kulturråd inviterer til stort debattmøte onsdag 22. august kl. 19.00 i dagens kulturhus (storsalen). Kulturrådet utfordrer politikerne til å svare på hvordan de i kommende bystyreperiode vil legge til rette for det lokale frivillige kulturlivet i bydelen. Økonomiske støtteordninger, kulturhusplaner og kommunal service vil være stikkord.

Det nærmer seg valg og spørsmålet om kulturlivets levekår i bydelen er en viktig del av debatten. Hva har de politikerne tenkt å gjøre for kulturlivet i Åsane i kommende bystyreperiode? Hvilke planer har de for å sikre at det mangfoldet av kulturaktiviteter som finnes i dag kan opprettholdes og videreutvikles? Hvordan vil de bedre de økonomiske støtteordningene?

Kulturlivet i Åsane

I Åsane bor det snart 40 000 mennesker. Bydelen har et rikt og mangfoldig frivillig kulturliv. Til glede for barn, unge, voksne og eldre drives det en omfattende aktivitet rundt i hele bydelen. Det er forskningsmessig belegg for å hevde at deltakelse i kulturaktiviteter og kulturopplevelser skaper trivsel og gir folk bedre helse. Det er derfor mange gode grunner til at politikerne må vise at de nå virkelig vil gi kulturen et løft i bydelene.

Det er mange gode fellestiltak for å løfte kulturlivet i Åsane – Åsane Kulturfestival, Senioruniversitetet, Kulturhusprosjektet, Åsane Ungdomsråd og Åsane Kulturråd etc. Kultursatsingen i bydelen er viktig og politikerne må nå bidra for å sikre og videreutvikle rammebetingelsene for disse aktivitetene.

Hverdagen må bli enklere

Hverdagen må bli enklere for de mange ledere i lag og foreninger, som i dag bruker mesteparten av sin tid til å skaffe midler til foreningens aktivitet. Politikerne må nå sørge for at det blir avsatt vesentlig mer midler til å støtte det lokale frivillige kulturarbeidet med, både i form av driftsstøtte og aktivitetsstøtte.

Debattmøte

Det nyetablerte samarbeidsorganet Åsane Kulturråd til stort debattmøte onsdag 22. august kl. 19.00 i dagens kulturhus (storsalen). Kulturrådet utfordrer politikerne til å svare på hvordan de i kommende bystyreperiode vil legge til rette for det lokale frivillige kulturlivet i bydelen. Økonomiske støtteordninger, kulturhusplaner og kommunal service vil være noen av de mest aktuelle temaene for møtet.