KRISTINE HOLMELID kristine.holmelid@bt.no

UiB klarte likevel å finne penger til filmutdanningen, som er en av få i landet. 500.000 kroner var nødvendig for at faget kunne ta opp 20 nye studenter. Nå har universitetet bevilget 400.000.

Institutt for medievitenskap finner det likevel forsvarlig å ta opp studenter til høsten. Søknadsfrist for faget blir 1. juni.

Mange i filmmiljøet i Bergen har sin utdanning fra faget. UiB engasjerte seg i sin tid sterkt for å få TV 2 til Bergen. Sentralt var nettopp grunnfaget i fjernsynsproduksjon, som skulle sikre rekrutteringen til fjernsynskanalen.