Programleder Knut Olsen har fått med seg statsråd Victor D. Norman, byrådsleder i Oslo Erling Lae og tidligere generalsekretær i Senterpartiet, Per Olaf Lundteigen.

— Det blir Oslo mot røkla, sier Olsen som venter seg høy temperatur i replikkvekslingene. Det mobiliseres sterkt fra mange kanter mot statsrådens forslag om å flytte ut åtte statlige tilsyn fra hovedstaden, og talsmenn for de berørte tilsyn er også til stede.

Folkemøtet, som er åpent for alle interesserte, er et fellesarrangement mellom NRK, NHH og Studentforeningen på NHH.