Byrådet bryter dermed den årlige TV-aksjonens monopol på dette materialet.

Bergen kommune utarbeider hvert år rodekart som danner grunnlag for områder bøssebærere til TV-aksjonen dekker. Arbeidet har vært betraktet som Bergen kommunes bidrag til innsamlingsaksjonen TV-aksjonen, som igjen har betraktet dette som sin eiendom.

Byrådet har nå vedtatt at andre landsdekkende innsamlingsaksjoner etter søknad kan få tilgang til dette kartmateriellet. Aksjon Håp blir avholdt 10. desember.