Hun deltok i demonstrasjonene 6. juli på Rong i Voss og sattpå containeren til Statnett. Hun hadde avtale om å ringe TV 2. Telefonen henneslå et stykke unna stedet der demonstrantene var, fordi det ikke var dekning derdemonstrantene var. Da hun fikk høre at det var kommet tre tekstmeldinger fraTV 2, gikk hun bort til stedet der hennes telefon var.

I mellomtiden hadde politiet gitt pålegg til aksjonistene omat de skulle forlate stedet.

Da Aalvik kom tilbake, gikk hun ned for å hentevesken som lå på containeren. Hun sa i retten at hun ikke hadde ikke fåttpålegg fra politiet om å fjerne seg.

— Men politiet noterte navnet mitt.

Edvin Kaldestad ved Voss lensmannsdistrikt sa i retten athan så Aalvik fjerne seg for å ta noen telefoner. Han kunne ikke si om hun vartil stede da pålegget fra politiet ble gitt.— Jeg frafaller tiltalen mot henne på grunn av bevisetsstilling, sier aktor Marita Mellingen.

— Jeg hadde ikke trodd dette ble utfallet da jeg kom hit idag, men jeg var under ed og måtte opplyse om at jeg ikke hadde fått pålegget.Uansett hadde jeg ikke fjernet meg om jeg hadde fått det, sier Aalvik.

Formelt er hun fortsatt tiltalt, men aktor frafaller altsåtiltalen.