PER JON ODÉEN

Informasjonssjef Geir Mikalsen bekrefter at TV 2 kommer til å sende en ny runde med «Farmen» i høst. Om noen uker går de ut og søker etter deltakere, men i første omgang jakter TV 2 på en gård, helst på Vestlandet. Det haster, produksjonsselskapet Strix vil helst gjøre unna de første opptakene før sommerferien.

-Vi vil ha en gammel gård. «Farmen» skal speile gårdsdriften slik den var for 80 til 100 år siden. Den behøver ikke være i tipp-topp stand. Vi rehabiliterer og ordner på bygninger slik det trengs. Men gården bør ligge litt langt fra folk, den bør ha tilgang til fiskevann, det er også bra om det er fjøs og uthus som gjør det mulig å ha husdyr. En åkerlapp ville også vært bra. Hvis det er vakker natur og finutsikt i området, er det også et pluss. Som sagt: det haster, alle tips og henvendelser må gå til produksjonsselskapet Strix i Oslo.

-Og i år vil dere til Vestlandet?

-Vi ønsker primært å komme til denne landsdelen nå. Grunnen til at vi ikke har gått ut før med denne oppfordringen, er at vi ikke kunne ta endelig avgjørelse om programserien før hele sendeskjemaet for høsten var avgjort. Så er første fase hus, deretter skal vi finne deltakere og så er vi i gang med opptakene før sommerferien, sier Geir Mikalsen