For de ni første måneder var resultatet før skatt på minus 14,2 millioner kroner sammenliknet med pluss 247,2 millioner kroner i samme periode i fjor. Driftsresultatet for TV 2-gruppen i tredje kvartal var på 11,2 millioner, av en omsetning på 326,8 millioner kroner.

Svak tv-fremgang

TV 2-gruppen leverer et driftsresultat på 11,2 millioner kroner i tredje kvartal. Det er en svak fremgang fra fjoråret. Det viser seg at tv-sendingene fortsatt er god butikk, men datterselskapene, de plagsomme døtrene TV 2 Interaktiv og TVNorge, er fortsatt tapssluk av dimensjoner. Datterselskapene har et samlet underskudd på 95,1 millioner kroner etter årets første ni måneder. Bare på TV 2s eierandel i TVNorge ble resultatet negativt med 43,3 millioner kroner. I tillegg kommer avskrivning på goodwill med 11 millioner kroner.

Internettaktivitetene til Gunnar Stavrum & Co i TV 2 Interaktiv ga røde minustall på 17,7 millioner kroner i de tre første kvartalene i år.

Men flere ser på TV 2

Men om plagsomme døtre ødelegger aldri så mye, er det ingen tvil om at TV 2 blir stadig mer populær blant seerne. Mens trenden i fjor var nedadgående fra andre kvartal og ut året, er den i år heller oppadgående i samme periode. Først og fremst «Farmen» har bidratt positivt, men også satsingen i helgene har tatt seere fra NRK og de andre kanalene.

Twin tower-effekten

Da TV 2-sjef Kåre Valebrokk la frem resultatet i går understreket han at utsiktene for det kommende kvartalet er svært usikre. I likhet med resten av bransjen trekker Valebrokk frem terrorangrepene i USA som det store usikkerhetsmomentet. Men så langt ser tunge annonsører ut til å holde sine investeringer, og TV 2 er nøkterne optimister til annonsemarkedet resten av året.

TV 2 tapte store beløp etter katastrofen i USA da de frivillig lot SAS og andre storannonsører droppe avtalte reklamekampanjer. Kampanjer som kunne hatt veldig negativ effekt etter katastrofen i New York og Washington.

DØTRE I TRØBBEL: Kåre Valebrokks sliter med TV 2-døtrene.
ARKIVFOTO: SCANPIX