— Vi er bekymret for de signalene vi har fått så langt og er redd for at det ikke blir satset nok på innhold, sier Baard Zakkariassen som er leder for TV 2s redaksjonsklubb.

De siste årene har vært tøffe for de ansatte i TV-kanalen med hovedkontor i Bergen:

  • Antall årsverk ble kuttet med 170. Samtidig skrinla man 20 planlagte ansettelser.
  • Færre på lønningslisten, nedlegging av programmer og andre kutt reduserte kostnadene med nærmere 300 millioner kroner.
  • Forrige måned skrev BT at Fredrik Græsviks planlagte dokumentarserie fra Afganistan måtte skrinlegges fordi TV 2 ikke hadde råd til å betale sin andel på rundt 3,5 millioner kroner. Kan tjene én million daglig

Nå er TV 2-ledelsen i ferd med å ferdigsnekre budsjettet for neste år, som skal vedtas av styret i slutten av måneden. Budsjettet kan legge opp til ett av de beste resultatene på denne siden av 2000-tallet.

Etter det BT forstår, ønsker eierne en driftsmargin (driftsresultat som andel av inntekter) på rundt 10–15 prosent. TV 2 har de siste årene vært langt unna en slik lønnsomhet.

Dersom budsjettet vedtas i henhold til disse signalene, vil TV 2 sikte mot et driftsoverskudd i størrelsesorden 300–450 millioner kroner – eller rundt én million kroner i pluss hver eneste dag.

Tall BT har fått tilgang til viser at TV 2 i årets seks første måneder fikk et driftsoverskudd på 135 millioner kroner. Det tilsvarer en driftsmargin på over ti prosent.

Vil ha mer folk og kvalitet

Selv om de ansatte også gleder seg over at det ser lysere ut, er de ikke fornøyd med at kostnadsrepet fremdeles holdes stramt mens inntektspilene peker kraftig oppover. I praksis betyr det at eierne får en større del av kaken.

— Vi har lenge akseptert at vi må jobbe hardere, og vi har tilpasset oss. Men når økonomien nå er betydelig bedre, må vi kunne forvente at det brukes mer penger både på å ha nok folk, og på å kunne levere kvalitet, sier klubbleder Baard Zakkariassen.

TV 2-ledelsen har allerede prøvd å blidgjøre de ansatte. Etter den gode begynnelsen på året, hadde de ansatte svært sterke kort på hånden da de sist måned satt seg ned ved lønnsforhandlingsbordet.

Resultatet ble da også svært godt. De fagorganiserte fikk et generelt lønnstillegg på 23.000 kroner, i tillegg til ansiennitetsopprykk og en bonus på 10.000 kroner.

Analytikertro på TV 2

Medieanalytiker Henrik Schultz i Argo Securities tror også at TV 2 nå skyter fart ut av finanskrisen:

— TV 2 bør til neste år i hvert fall klare en tosifret driftsmargin. Dette kan øke til 15 prosent i 2012, sier Schultz.

Også analysesjef Atle Vereide i SEB Enskilda har troen på TV 2:

— Utsiktene for annonsemarkedet er rimelig gode. Alt tyder på at det skal bli et godt TV-marked også til neste år. Dersom man gjør en drajobb på kostnadssiden, kan man ha hyggelige ambisjoner, sier Vereide, som mener at en driftsmargin på over ti prosent bør være en målsetting.

- Bør satse på betalings-TV

TV 2 driver både med reklame-TV og betalings-tv. Ifølge Henrik Schultz kunne man tidligere vente seg 20 prosents driftsavkastning innen reklame-TV, men lønnsomheten har vært fallende på dette området de siste årene.

Samtidig har betalings-TV – som er stadig viktigere for TV 2 – blitt mer gullkantet.

— Målet for TV 2 må være å hente ut større gevinster fra betalings-TV, samtidig som man prøver å bremse den negative lønnsomhetsutviklingen i reklamemarkedet, sier han.