Retten i Uppstrømsaken ble i morges orientert om at TV 2 har sendt et brev til dommeren, der de er kritiske både til lukkingen av retten og den tekniske kvaliteten på videooverføringen til presserommet.

— Vi har sendt en forespørsel hvor vi ber om å få kjennelsen som stenger oss ute fra salen, fremlagt. Vi ber også om at avgjørelsen blir omgjort. Hvis ikke det skjer, må domstolen umiddelbart ta skritt for å forbedre forholdene for lys- og bildeoverføring fra rettssalen, sier Kjell Øvre Helland, nyhetsdirektør i TV 2.

Han sier arbeidsforholdene for journalister ikke har vært gode nok de siste dagene. Lydoverføringen skal ha vært av så dårlig kvalitet at det til tid er umulig å oppfatte hva som skjer i salen, ifølge TV-ledelsen. I brevet til domstolen skriver TV 2 også at bildene er så uklare og «utzoomet» at man utelukkes fra vesentlig informasjon fra rettsforhandlingene.

Ber om pause

  • Det er såpass sjeldent dette skjer i denne formen, at det krever en god begrunnelse. Det er viktig med offentlighet i rettspleien, og unntakene fra det bør være godt begrunnet. Vi etterspør en slik begrunnelse, og vil ha den skriftlig, sier Øvre Helland.

TV 2 mener praksisen er i strid med loven om offentlig i rettspleien, og ber retten ta pause inntil gode nok løsninger er på plass. TV-kanalen var i kontakt med både Redaktørforeningen og Presseforbundet i forkant av at brevet ble sendt.

Kan lukke helt

  • Det er nødvendig å sende kopi av rettsboken, som er offentlig, slik at de har kopi av det som har skjedd til nå, sa dommer Arne Langeland etter å ha blitt orientert om brevet.

Lengre vil ikke dommeren strekke seg.

— Møtet er lukket, i den forstand at møtet er lukket, men fordi at vi ønsker offentlighet så langt det er mulig, så har vi valgt denne løsningen, sier dommer Arne Langeland, som understreker at det er lovhjemmel for å lukke rettsforhandlingene helt.

Så ga han ordet til aktor i saken, Ole Bjørn Mevatne. Han skal nå avslutte sitt to dager lange innledningsforedrag.