Transportøkonomisk Institutt bedømmer for eksempel Bergen kommunes anslag for driftskostnadene som «relativt realistisk», og ender i sitt regnestykke på 55-56 millioner kroner i året, skriver redaktør Harald Aas i tidsskriftet Samferdsel.

Aas har lest rapporten, som er bestilt av Samferdselsdepartementet med det mål å klare opp i krangelen om Bybanen som har pågått i månedsvis mellom Bergen kommune og Statens vegvesen.

Samferdselsminister Torild Skogsholm sier til Bergens Tidende at rapporten er kommet til departementet, og at den vil bli offentliggjort så snart det praktisk lar seg gjøre.

Støtter kommunen

Der Statens vegvesen anslår støttebehovet for kollektivtrafikken til å øke med 250 millioner kroner når Bybanen kommer, ender TØI på 17-18 millioner, mens Bergen kommune og bybanekontoret har anslått en økt støttebehov på 8-9 millioner kroner.

— TØIs rapport rapport støtter altså i hovedsak kommunens beregninger på dette punktet, og ligger svært langt fra de tallene som Vegdirektoratet har kommet til, skriver Harald Aas.

I rapporten fra TØI pekes det på at det er stor forvirring omkring beregningen av antallet passasjerer for kollektivtrafikken i det området som skal trafikkeres av Bybanen.

Tallene spriker alt hvor de kommer fra, fra Bergen kommune, fra Gaia Trafikk eller fra SINTEF.

— Ifølge TØI-rapporten, skriver Samferdsel, - har Bergen kommune beregnet passasjertallene for Bybanen 30 prosent for høyt. Prosjektleder for Bybanen, Lars Stendal, stiller seg uforstående til dette.

På bærtur

— Da må jo passasjertallet gå ned i forhold til i dag når Bybanen settes i drift. All erfaring, ikke minst fra Oslo, og fra alle andre steder i verden viser det motsatte, sier Lars Stendal til Bergens Tidende. Stendal vil ellers vente med mer detaljerte kommentarer til han har fått lest selve rapporten. Han kan likevel ikke dy seg:

— Statens vegvesen har vært på bærtur.

ARKIVTEGNING