Det nye meieriet skal bygges på Espehaugen, nær Flesland. Til formålet har TINE kjøpt en 75 dekar stor tomt.

Selger av tomten på Flesland er Posten Norge AS.

– Vi kjøper denne eiendommen med tanke på å bygge nytt meierianlegg, men prosessen med prosjektering er så vidt påbegynt, sier visekonsernsjef Stein Øiom.

TINE-konsernet har flere store utbyggingsprosjekter i gang. Investeringen i Bergen må derfor planlegges ut fra en total vurdering av de samlede investeringene.

Øiom sier at det vil ta flere år før byggearbeidet på Flesland kan iverksettes.

Bakgrunnen for at TINE har bestemt seg for å flytte fra hovedkontoret i Minde Allé og resten av det store anlegget på Mindemyren er behovet for mer effektiv drift.

– Både med tanke på areal, effektiv logistikk og vareflyt har vi store utfordringer på Minde i dag, sier Øiom.

Dette var også begrunnelsen da konsernstyret i TINE vedtok å sette i gang arbeidet med å finne aktuelle tomtealternativer for et fremtidig nytt meierianlegg i bergensområdet.

Alternativet er nå altså funnet, og anlegget skal bygges på Espehaugen ved Flesland.