ROY HILMAR SVENDSEN

Hurtigruteselskapet Troms Fylkes

— Vi føler at vi har skutt gullfuglen, sier styreleder Ivar Sandgren i Osterøy Fergeselskap AS.

— TFDS er et velrenommert selskap, og vi vil sette veldig stor pris på å få samarbeide med dem, sier Sandgren.

TFDS holder til i Tromsø, men er ikke ukjent med fergedrift andre steder i landet. Siden 2000 har selskapet drevet strekningen Hareide - Sulesund i Møre og Romsdal med 220-bilersferger.

— Avtalen med Osterøy Fergeselskap vil være i tråd med vår strategi, som er at vi skal kunne drive fergedrift over hele landet, sier direktør Torkild Torkildsen i TFDS til BT.

Avtalen vil gi omkring tolv nye arbeidsplasser på Osterøy, og er ikke tidsbegrenset.

— Årsaken til det er at vi tenker langsiktig, sier Sandgren.

Osterøy Fergeselskap er et folkeeid aksjeselskap, som ble stiftet på initiativ fra det lokale grendarådet da det ble klart at HSD ville legge ned fergestrekningen fra 1. mai i år.

I februar kjøpte selskapet inn en ti år gammel ferge, som har fått navnet MF «Ole Bull». Fergen tar i utgangspunktet 29 biler, men skal bygges om til å ta 44 biler før den settes inn i trafikk. Det vil trolig skje rundt 10. juni.

Rett etter påske vil det bli avklart hvordan driften vil være mellom 1. mai og 10. juni. Ivar Sandgren har god tro på at det blir fergeforbindelse også da.

— Både fylkesutvalget og Vegdirektoratet har sagt seg villige til å bidra økonomisk for å finne en løsning, sier Sandgren.