• Jeg skal ta deg med inn i døden, sa 44-åringen og slo til politimannen som pågrep ham for heleri og tyveri.

Mannen hevdet i retten at han ikke ante at de 159 urene han hadde i sin besittelse, var stjålet. Bergen tingrett trodde ham ikke. 44-åringen ble dømt til seks måneders fengsel for heleri, tyveri, trusler og vold mot en politimann.

Den dømte opplyste i retten at han har syv barn, men ikke har forsørgeransvar for noen av dem. Han er domfelt fem ganger tidligere i Norge.

Det var i april 2004 politiet fant til sammen 159 klokker, samtlige av merket Casio, på tre forskjellige adresser som 44-åringen disponerte. Samme måned stjal mannen 80.000 kroner fra en kvinnelig bekjent, ifølge dommen. Kvinnen hadde helseproblemer og ville bruke pengene på en reise til hjemlandet og en mulig operasjon der.

Under pågripelsen den 29. april satte mannen seg kraftig til motverge. Han prøvde flere ganger å skalle en politibetjent, lugget ham og slo ham i hodet med hånden som var påsatt håndjern, slik at jernet traff politimannen i hodet. I tillegg kom han med trusler mot politimannen.

Mannen forklarte i retten at han kjøpte de 159 klokkene av en for ham ukjent mann i Odda, og at kjøpesummen var mellom 8000 og 12 000 kroner. Retten mener det fremstår påfallende at tiltalte ikke sikret seg kvittering eller gjorde seg noen tanker om hvor urene stammet fra.

44-åringen ble funnet skyldig på alle tiltalepunkter og idømt seks måneders fengsel, det samme som aktors påstand lød på.