Fire av dem er interne søkere. To av søkerne vil ikke ha navnene sine offentliggjort. Disse søkerne er offentlige:

  • Kjell Bernstrøm, personal— og økonomidirektør ved UiB
  • Kari Tove Elvbakken, forskningsdirektør for Rokkansenteret, UNIFOB
  • Nils Ove Hoem, forskningsdirektør ved MDS Pharma Services i Hamburg
  • Audun Rivedal, fakultetsdirektør ved Historisk-filosofisk fakultet, UiB
  • Mette Myrmell Torrissen, utdanningsdirektør ved UiB.Rektor Sigmund Grønmo har allerede hatt samtaler med noen av søkerne og tar sikte på at ny universitetsdirektør er på plass etter møtet i Universitetsstyret 15. februar. Det er rektor som foreslår en kandidat for Universitetsstyret.