— Vi må forvente at flere tilfeller dukker opp i miljøet rundt dem som er blitt syk den nærmeste tiden. Det er i alle fall sannsynlig at flere har fått smitten i seg, sier overlege Hans Fredrik Jentoft på lungeavdelingen ved Haukeland universitetssykehus. Han kaller de syv tilfellene en epidemi, selv om den ikke er stor.

Alle de smittede tilhører et innvandrermiljø. De har også tilknytning til en kristen menighet i Bergen, og minst en av dem som har fått sykdommen, er elev ved en bibelskole i Bergen. Dette har alene ført til at nesten 70 medelever og andre fra menigheten kalles inn til en såkalt miljøundersøkelse for å fastslå om også de kan ha fått smitten i seg. De endelige resultatene av disse undersøkelsene blir ikke klare før ut på høsten.

Reell smittefare

Overlege Jentoft vil ikke overdramatisere situasjonen. Smittefaren er reell, men den er neppe stor utenfor selve kjernen av det aktuelle innvandrermiljøet.

Jentoft sier at det første tilfellet ble oppdaget for et par måneder siden. Senere har man fanget opp ytterligere seks smittede personer med tilknytning til det samme miljøet. Alle er fremdeles under behandling, og vil være det i minst seks måneder fremover. Men behandlingen kan også ta lengre tid, legger overlegen til.

Fra Afrika?

— Vi vet ennå lite hvor smitten kommer fra. Men vi antar at den opprinnelig stammer fra et afrikansk land og er brakt videre hit til Bergen av en av dem som har fått sykdommen.

En av dem som har fått diagnosen var imidlertid i Russland tidligere i år. Derfor kan det heller ikke utelukkes at smittekilden er der.

— Hvor stor er faren for at flere blir smittet av tuberkulose?

— Innenfor det aktuelle innvandrermiljøet må vi forvente at flere kan få påvist tuberkulose. Generelt er imidlertid smittefaren svært liten for andre. Men vi har valgt å foreta undersøkelser av personer som har vært i kontakt med dem som har fått sykdommen, sier han.

Må vente i seks måneder

Det er bydelslege Hans Høvik i Fyllingsdalen som har ansvar for undersøkelsene av personer som har vært i kontakt med de smittede de siste ukene. Undersøkelsene pågår for fullt i regi av to av bydelens helsesøstre. Blant annet har over 70 personer i den aktuelle menigheten vært inne og tatt tuberkuloseprøver. Overlege Jentoft legger til at en del av dem som sjekkes, trolig også blir innkalt til røntgenundersøkelse.

— Tuberkulose er en sykdom som kan utvikle seg over lang tid. Derfor vil det ta opp til seks måneder før vi har de endelige resultatene, og kan fastslå om det eventuelt foreligger smitte hos noen av dem som har hatt kontakt med de smittende, sier Høvik.

300 smittes årlig

De som deltar i deltar i denne undersøkelsen er personer som har oppholdt seg i samme rom som de smittede over flere sammenhengende timer. Personer som har vært i mer perifer kontakt med dem, er neppe utsatt for smittefare.

Årlig får om lag 25 personer i Hordaland påvist tuberkulose. På landsbasis er tallet cirka 300 tilfeller. Tre fjerdedeler av dem som får tuberkulose i Norge er innvandrere, og svært mange av dem tar smitten med seg hit til landet.

— I fjor var tallet litt lavere i Hordaland. I år må vi regne med en ny topp i vårt fylke på bakgrunn av den epidemien vi nå opplever, sier Jentoft.

Fakta om tuberkulose

  • Tuberkulose er en alvorlig smittsom sykdom som fremkalles av tuberkelbakterien Mycobacterium.
  • Smitten skjer vanligvis som dråpeinfeksjon, og lungene angripes derfor først.
  • Sikker diagnose kan kun stilles ved røntgenundersøkelse.
  • Symptomene er feber, hoste, grønnlig spytt, som kan være blodig, brystsmerter og svekket allmenntilstand.
  • I den vestlige verden er tuberkulosen under kontroll takket være vaksine og skjermbilde- og tuberkulinundersøkelser.
  • I dag er sykdommen nesten aldri dødelig i den vestlige verden. Det finnes effektiv behandling med antibiotika. Men behandlingen må skje over flere måneder. Likevel er tuberkulose en stadig trussel mot helsen, fordi det stadig dukker opp varianter av tuberkelbakterien, som er resistent mot antibiotika.
  • I Norge vaksineres barn mot sykdommen (BCG-vaksine) i 14 års alderen.