Ved Det juridiske fakultet valgte de å ta inn 35 flere studenter enn de har plasser til på Masterstudiet, for å unngå en opprivende loddtrekning. BT skrev om saken i slutten av september.

— Vi valgte å sette grensen ved karakteren D. Omkring 160 studenter har fått tilbud om å komme inn på Masterprogrammet. Vi har 125 plasser, så vi har overbooket, sier leder for studieseksjonen ved Det juridiske fakultet, Randi Stoltz.

Det var de jusstudentene som hadde gått et år og som skulle inn på det nye Masterprogrammet, som risikerte å måtte trekke lodd. Problemene har oppstått i forbindelse med innføringen av Kvalitetsreformen.

Bokstavkarakterene skaper problemer ved opptak, fordi de ikke skiller så mye som tallkarakterene. Ved Det psykologiske fakultet valgte de å løse problemet ved å konvertere bokstavkarakterer til tallkarakterer fordi noen hadde begge deler.

— Ved opptaket til de 36 plassene på profesjonsstudiet, kom vi ned til karakteren 2,3. Da måtte vi trekke lodd mellom syv studenter om to ledige plasser, sier fakultetsdirektør Audun Rivedal.