Engstelse og manglende trygghetsfølelse preger både elever og lærere etter at en 10.klassing gikk amok med jernstang i skolens bibliotek tirsdag. En medelev fikk hjernerystelse og en kvinnelig lærer måtte sy fem sting. Rektor har forståelse for lærernes reaksjon.

— Så sterk var denne hendelsen, at jeg forstår dem, sier Aakre.

— Både lærere og elever har reagert. De føler seg utrygge i møte med denne eleven, sier Reidun Hommen, verneombud ved skolen.

- Ødeleggende fotfølging

Hun vil kreve et hundre prosent sikkert og overbevisende opplegg rundt 10.klassingen, dersom han skulle returnere til skolen.

— Vi må være sikre på at han ikke kan angripe lærere og elever på ny, sier Hommen. Hun er også rådgiver ved skolen og mener det vil være direkte ødeleggende og stigmatiserende for eleven å bli fotfulgt av en assistent i skoletiden. «Et slikt opplegg er ikke ideelt, men i noen tilfeller nødvendig», uttalte professor i pedagogikk Terje Ogden til BT i går.

-Vi mener det finnes bedre tilbud for denne eleven enn å gå mellom 520 andre elever, sier Hommen.

Rektor Bjarne Aakre gikk i går fra klasse til klasse for å snakke med elevene om det som har skjedd. I går ettermiddag var det også informasjonsmøte for lærerne ved skolen.

— Min jobb nå er å få tilbake trygghetsfølelsen på skolen. Jeg vil stå veldig hardt på for gutten sin del, for de andre elevene og for de ansatte for at han ikke skal komme tilbake. Det har jeg vært veldig klar på hele tiden, sier rektoren.

Han føler skolen nå har et ryddig forhold til Barnevernet og til foreldrene som han omtaler som svært omsorgsfulle.

Foreldrene ønsket ikke å kommentere saken overfor Bergens Tidende i går.

- Feil å nedlegge spesialskole

Per Blikra, hovedverneombud for Byrådsavdeling for oppvekst, har full tillit til det arbeid som nå skjer ved Storetveit skole. Han er imidlertid bekymret på Bergensskolenes vegne.

— Skolene generelt har mange atferdselever fordi spesialskolene blir bygd ned. Det blir for stor tyngde av atferdsproblematikk til at de klarer å løse dem på grunn av manglende ressurser. Det er tidvis veldig tøft å jobbe på skoler der man får opphopning av atferdselever, sier Blikra.

Selv har han jobbet med atferdselever og mener det er feil å bygge ned spesialskolene.

— Vi skulle satset på de gode spesialskolene vi hadde. Der fikk barna flere tilbud og de kunne veksle mellom vanlig skole og spesialskole, sier Blikra.

Melder fra om skader

Ved personskade, trusler og vold eller tilløp til skade skal alle ansatte i Bergen kommune melde fra på et skjema til Arbeidsmiljøseksjonen.

Tallene for 2004 er ennå ikke klare, men i 2003 kom det inn 425 slike meldinger fra ansatte i skoler i Bergen. I 2002 var tallet 480 meldinger - i 2001 - 313. Skademeldingene utgjør mellom 7,1 og 9,7 prosent av det totale skademeldingstallet. Hele 70 prosent kommer fra ansatte i bofellesskap og PU-boliger, opplyser Mariann Alvheim Andersen, arbeidsmiljøsjef i Bergen kommune.

FAKSIMILE av Bergens Tidendes oppslag onsdag.