KRISTINE HOLMELID

KRISTER HOAAS

AUDUN STØLÅS

— Jeg skulle ønske at jeg slapp å sette dette i verk, sier rektor ved Olsvik skole, Lise Holsen Skei.

— I begynnelsen tenkte jeg at dette var drastisk, at det er Amerika-tilstander. Men det handler om at vi skal ha trygghet, i forhold til skolens verdier og de barn og voksne som er på skolen, sier Holsen Skei.

Skolen har ca. 700 elever fra første til tiende trinn, og er den største barne- og ungdomsskolen i Bergen.

En av fem skoler

Olsvik skole er en av få skoler i landet som har tatt i bruk videoovervåking. Ifølge Datatilsynet overvåker fem barne- og ungdomsskoler i Norge skoleområdet sitt. 16 videregående skoler gjør det, sammen med et fåtall barnehager.

Det siste året har det vært en rekke tilfeller av hærverk og innbrudd ved skolen. Ruter er knust og datamaskiner stjålet. I tillegg har inngangspartiene blitt brukt til øldrikking og hasjrøyking på kveldstid.

— En del ansatte har vært redde, spesielt når de har sittet på arbeid om kvelden, sier rektor.

Totalt er det ødelagt og stjålet for rundt 200.000 kroner ved skolen det siste året. Utstyret til kameraovervåking har kostet skolen 140.000 kroner.

Foreldrene enige

Skolen har satt opp syv kameraer. Fire overvåker skoleplassen, tre er å finne innendørs. Arbeidet startet i november, og er nylig ferdig.

Ifølge rektor er kameraene påslått hele tiden, også når elevene er på skolen.

— Men det er ikke folk på skolen som sitter og overvåker. Bilder kan spores ved mistanke om en straffbar handling, sier rektor.

Det er kun rektor og politiet som har adgang til en kode som er nødvendig for å se på bildene.

Ifølge rektor har skolens samarbeidsutvalg og FAU (Foreldrenes arbeidsutvalg) gitt samtykke til at kameraene ble satt opp. I går fikk foresatte for elever på skolen informasjon om videokameraene.

- Greie elever

Skolen har også ryddet skog og skiftet lyspærer for å gjøre området ved skolen tryggere og mer oversiktlig. - De siste månedene har det ikke vært ruteknusing og hærverk her, sier Lise Holsen Skei.

De mistenkte vandalene i høst skal ikke være elever ved skolen.

— Det som har skjedd av kriminalitet er utført av en liten gjeng. Vi har kjekke elever, både høflige og greie, sier Lise Holsen Skei.

Skolen har meldt fra til Datatilsynet om overvåkingen slik de er pålagt. Ifølge tilsynet skal dette være siste utvei for en skole.

- Ikke på om dagen

— Ved kameraovervåking på et skoleområde, skal det ligge et særskilt behov for overvåking til grunn, sier Guro Skåltveit, informasjonsrådgiver i Datatilsynet i en generell kommentar til Bergens Tidende.

Overvåking bør begrenses til det tidsrom der det er fare for at hærverk eller innbrudd finner sted.

— At det har forekommet hærverk på kveldstid, er ikke god nok grunn til å ha kameraene gående på dagtid, sier Skåltveit.