57-åringen ble imidlertid funnet skyldig i grove seksuelle overgrep mot fem gutter i alderen 11 til 14 år, og ble dømt til syv års fengsel.

Ifølge dommen forsynte han barna med hasj, alkohol og penger for å skape et avhengighetsforhold. Men mannen ble frikjent for narkotikaforbrytelse, fordi forholdet var foreldet. Foreldelsesfristen i slike saker er fem år.

Ble rusavhengig

Overgrepene fant sted i perioden 1991 til 1995. Mannen må betale fire av ofrene til sammen 350.000 kroner i oppreisning. Den siste fornærmede døde i fjor.

Flere av guttene har i ettertid fått store skader som følge av overgrepene.

Mannen som anmeldte 57-åringen er i dag 26 år gammel. Han var ennå ikke fylt 14 år da han traff 57-åringen første gang. Han forklarte i retten at han aldri hadde prøvd hasj før han fikk det fra overgriperen.

— Jeg fikk 50 kroner for jobben, sa mannen om det første overgrepet. Senere fikk han jevnlige leveranser av hasj.

«Han ble etter hvert helt avhengig av hasj og gikk senere over til bruk av sterkere narkotiske stoffer», heter det i dommen.

Flere av de fornærmede hadde problemer i oppveksten, noe 57-åringen utnyttet. Mannen forklarte i retten at han kjente hovedvitnet, men benektet at han hadde misbrukt gutten. De andre fornærmede forklarte han at han ikke kjente.

Vurderer å anke

Retten trodde ikke på tiltalte, og slo fast at virksomheten hans «fremstår som planmessig og utelukkende motivert ut fra hans ønske om seksuelle forhold til unge gutter».

Mannens forsvarer, advokat Erik Mjell, sier han og klienten vil vurdere å anke.

— Han er sjokkert over dommen, og mener han er uskyldig. Samtidig har han seilt verden rundt som sjømann og opplevd mye, så han tar det med fatning.

— I alle tilfeller er straffutmålingen for streng. Rimelig fengselsstraff i en slik sak burde vært oppunder fire år. Man er nødt til å differensiere mellom misbruk av små barn, slik aktor nevnte eksempler på, og ungdommer som ligger like under den seksuelle lavalder, mener Mjell.