En 46 år gammel kvinne er i Bergen tingrett dømt til fengsel i syv år for å ha stått bak flere branner i Bergen sentrum i april i fjor.

Kvinnen var tiltalt etter den såkalte mordbrannparagrafen i straffeloven.

Anker dommen

Hun må også betale erstatning på til sammen 14,1 millioner kroner for de skadene brannene medførte.

Dommen er i tråd med påtalemyndighetens påstand.

Hennes forsvarer, advokat Linda Ellefsen Eide, sier til BT at 46-åringen anker straffeutmålingen til lagmannsretten.

— Vi mener at straffen burde ha vært satt noe lavere. Det er ikke tvilsomt at min klient skal dømmes til fengsel, men syv år er nok litt for høyt i denne saken, sier Eide.

I Norge er det automatisk ankeadgang i saker hvor strafferammen overstiger seks år eller mer. Dermed vil det bli en ny runde i lagmannsretten.

- Skrik om hjelp

Da saken var oppe til behandling i tingretten tidligere denne måneden, forklarte kvinnen at motivet for handlingene var et skrik om hjelp, etter å ha følt seg sviktet av helsevesenet.

Hun uttrykte også anger over det hun har gjort.

— Jeg ser jo i dag at det kunne gått mye verre. Men jeg er glad for at det ikke gjorde det. Det er ikke akkurat noe jeg er stolt over å ha gjort; det er en flau sak.

— Kunne blitt katastrofalt

Ingen personer ble skadet som følge av brannene. Påtalemyndigheten mener det skyldes rene tilfeldigheter.

— Resultatet av brannene kunne fort ha blitt katastrofalt. Tilfeldigheter - som gunstige vindforhold og tidspunktet for brannene - gjorde at dette heldigvis gikk forholdsvis bra, sa aktor, statsadvokat Benedikte Høgseth i sin prosedyre.

Kvinnen har erkjent å ha tent på en bygård i Lille Øvregate 20 C, Bergen skolemuseum og det fredede kirkebygget St. Jørgen ved Lepramuseet.

- Planla brannene

Hun meldte seg for politiet samme kveld. Kvinnen har sittet fengslet siden pågripelsen.

Retten mener hun har utført svært alvorlige forbrytelser.

«Skadepotensialet ved denne typen handlinger kan være meget stort, både hva gjelder faren for tap av menneskeliv og betydelige tap av materielle verdier», heter det i dommen.

De tre dommerne mener videre det er straffskjerpende at kvinnen planla å antenne brannene. De legger samtidig til grunn at hun ønsket at brannene skulle føre til tap av menneskeliv, slik kvinnen skal ha forklart i innledende avhør.

— Det er godt dokumentert at min klient var godt beruset i det første avhøret. Da syns jeg det er kritikkverdig at retten har lagt så mye vekt på uttalelsene hun kom med da, sier forsvarer Linda Ellefsen Eide.

Psykiske problemer

Kvinnen har vært inn og ut av psykiatriske institusjoner i flere år. Rettsoppnevnte sakkyndige har konkludert med at kvinnen ikke var psykotisk da hun antente brannene, men har i sin rapport lagt til grunn at hun har en blandet personlighetsforstyrrelse.

Retten mener at kvinnens psykiske problemer kun skal tillegges begrenset vekt i denne saken.

Fikk strafferabatt

I retten benektet hun at tap av menneskeliv var målet med brannene.

— Jeg ville kun sette fyr og komme i fengsel, det var det eneste målet, sa hun fra vitneboksen.

Kvinnen har fått betydelig strafferabatt som følge av at hun tilsto sine handlinger på et meget tidlig tidspunkt. Blottet for formildende omstendigheter, ville straffen som utgangspunkt ha utgjort 10-11 års fengsel, mener retten.

Kvinnens forsvarer sa i sin prosedyre at en straff på rundt fem års fengsel ville være mer riktig for hennes klient.

BRANNTILTALT: Den tiltalte kvinnen stilte anonymt i et intervju med BT kun dager etter brannene. Da forklarte hun at hun var frustrert over manglende hjelp i psykiatrien.
Odd Mehus (arkiv)