Bare fuglesangen forstyrrer freden langs nederste del av Dalaelven på Tertnes denne vakre vårmorgenen. Vi vandrer med Dag Dalland, administrerende direktør hos utbygger Erstad & Lekven.

Dalland vil vise oss tomten på 30 mål som selskapet kjøpte i 1996 med tanke på å bygge kanskje så mye som 60-80 boliger i bratthenget overfor den idylliske mølledammen. Kommunedelplanen som var vedtatt samme år, utpekte tomten til fortetting. Bare en reguleringsplan gjenstod.

Mølleparken ble prosjektet kalt. Nå våger ikke Dalland si noe om og når det blir noen utbygging. Årevis med skuffelser, utsettelser, skifte av saksbehandlere og nye innspill har kostet.

— Siste året har vi ikke vært særlig aktiv. Til slutt gir en opp og konsentrerer seg om ting som går greiere. Jeg vet sant å si ikke hva vi skal gjøre, konstaterer Dag Dalland.

«Flaskehalsen»

Flere enn sjefen for Erstad & Lekven sukker over kommunens planavdeling. På en pressekonferanse i regi av Bergen Næringsråd i går, ble det lagt frem en spørreundersøkelse gjort blant 29 entreprenører, eiendomsselskaper, arkitekter, ingeniører og konsulenter. Hele 88 prosent svarer at når det gjelder plansaker er tidsforbruket et ankepunkt.

«Det går for tregt, planavdelingen er en flaskehals» er en av uttalelsene i undersøkelsen.

I rapporten fra Bergen Næringsråd blir det hevdet at nasjonale investorer i eiendomsmarkedet peker på Bergen som den vanskeligste og mest tidkrevende byen med hensyn til planbehandling.

Derfor velger både nasjonale, regionale og lokale investorer å vende blikket mot andre kommuner og andre oppgaver.

Dyrere boliger

I Bergen tar det sjelden mindre enn to år, ofte opp til fem å få godkjent en «kurant» reguleringsplan. I Stavanger tar det totalt 10-14 måneder og i omegnskommunene 5-6 måneder, heter det i Næringsrådets gjennomgang.

Siste 30 år har omegnskommunene vokst 65 prosent, mens veksten i Bergen har vært 25 prosent. Langdryg planbehandling er en av årsakene til byspredningen, mener Næringsrådet.

Tid er penger. To års ekstra ventetid betyr 7-1000 kroner pr. kvadratmeter ferdig bolig, viser beregninger.

— Kommunen fortjener honnør for arbeidet med å redusere saksbehandlingstiden for byggesaker. Men det er behov for drastiske forbedringer når det gjelder plansaker, sier administrerende direktør Helge Dyrnes i Næringsrådet.

Avslo kjøpeløsning

I desember 1996 sendte Erstad & Lekven inn et såkalt høringsforslag om Mølleparken. I mars 1998 uttalte politikerne seg positivt om dette - og utbyggerne satte i gang med den egentlige reguleringsplanen.

Denne ble innsendt i 1999 - for fire år siden. Deretter har utbyggerne fulgt to saksbehandlere ut i pensjonstilværelsen og ligger nå på bordet til den fjerde. Ennå er ikke reguleringsplanen lagt ut til offentlig ettersyn - som er første trinn i den formelle reguleringsprosessen.

— I 1999 fikk vi tilbud om å «kjøpe» oss saksbehandler og på den måten rykke frem i køen. Jeg oppfatter det som på grensen til korrupsjon og avslo tilbudet, sier Dalland.

— Hva har ventetiden kostet dere?

— Jeg har ikke satt meg ned og regnet. Vi er dessuten et stort selskap og har heldigvis andre ting på gang. Hadde vi bare dette, ville alle årenes ventetid vært en katastrofe.

Plansjef Torbjørn Nævdal sier i en kommentar at planavdelingen venter avklaring fra utbygger på hvor mange boliger planen skal inneholde. Først la de opp til 30-40 boliger, deretter 70. Det er flere enn planavdelingen vil akseptere.

ÅREVIS I KVERNEN: - Idyllen rundt den gamle mølledammen skal vi bevare, understreker Dag Dalland hos Erstad.<br/>Foto: EIRIK BREKKE