Den nye typen hasj gir større risiko for overdoser, hjerteinfarkt og andre skader. Flere rapporter forteller om tilfeller av psykoser på grunn av bruken.

Til alt overmål kan den ikke spores i vanlige urinprøver, og skiller seg fortere ut av kroppen enn vanlig hasj. Legemidlene som brukes til å fremstille den nye, syntetiske hasjen er ikke ulovlige å importere.

Utbredt hos ungdommer

Leder for Utekontakten i Bergen, Marit Grung, sier de er i kontakt med flere ungdommer som har hatt befatning med slike stoffer.

— Dette er utbredt i enkelte ungdomsmiljøer, og det sprer seg i enkelte andre, sier hun.

Grung mener det er lett å få tak i slik syntetisk hasj.

— Ungdommene sier også at det ikke vises på urinprøver, og det er ikke urimelig. Da må man lete spesielt etter de syntetiske stoffene. De gir ikke utslag på vanlige prøver.

Grung legger ikke skjul på sin bekymring over det nye stoffets inntog.

— Man kjenner ikke til virkningene og seinskadene det medfører.

Har sett produksjon

Gatemagasinet Megafon har i sin siste utgave vært med under produksjon av stoffet. I en leilighet midt i sentrum møter de 27 år gamle "Vladimir", som lager og selger stoffet. De ulike produktene kommer i forskjellige varianter. Det kan drikkes som grønn te, eller røykes.

— Å fremstille teen er enkelt. Det er bare å blande helt vanlig brennesle med fem ulike, syntetiske grunnstoffer. Alt dette kan du i teorien gjøre hjemme på kjøkkenbenken hvis du kjenner til prosessen og fremstillingsmåten. Jeg vil på det sterkeste fraråde folk å gjøre det selv, for bommer du så kan det skade deg. Denne formen kan du både røyke og drikke som vanlig te, i tillegg er den bedre enn det meste av den naturlige cannabis som finnes på markedet, sier han til Megafon.

"Vladimir" har flere typer kunder, men er ikke i tvil om hvem han foretrekker.

— De beste kundene er de unge studentene med altfor liten kunnskap og altfor mye penger fra mor og far.

Han hevder at salgspotensialet er stort.

— Røykemarkedet er gigantisk i Norge. Denne syntetiske hasjen slår ikke ut på urinprøver, og på den måten åpner den nye markeder for grupper som i dag ikke kan unne seg en blås og leve livet de har bygd opp med familie og gode jobber. Dette kan være personer innen helsevesenet, militæret, politiet eller andre steder hvor de rustester sine ansatte, sier "Vladimir" til Megafon.

Farlige bivirkninger

Folkehelseinstituttet forsker på den nye, syntetiske hasjen. Resultatene de finner er bekymringsfulle, mener fagdirektør Liliana Bachs.

— Virkningen ligner i hovedtrekk på cannabis, men siden stoffene er mye mer potente, kan de utløse mye kraftigere effekt. I tillegg ser vi litt andre virkninger enn det som er vanlig med cannabis, som kramper.

Hun er mest bekymret for bieffektene.

— Det dreier seg om psykoser, hjerteinfarkt og slag. Det forekommer relativt sjelden ved cannabisbruk, men er godt dokumentert.

Folkehelseinstituttet mener vi nå kan forvente seg mer av slikt.

— Det er allerede dokumentert hjerteinfarkt hos 16-17-åringer som følge av slik bruk. Stoffene har bare vært på markedet i kort tid, og allerede ser vi koblingen, sier Bachs.

Hun trekker også frem et annet moment. I cannabisplantene i vill tilstand og i de fleste cannabisproduktene finnes det en komponent som heter cannabidolid.

— Det motvirker psykoser. De syntetiske stoffene har ikke dette. Derfor kan vi forvente flere tilfeller av psykoser på grunn av at syntetisk hasj er mer potent og fordi de ikke har cannabidolid.

Kjører ruspåvirket

Heller ikke Folkehelseinstituttet kan gi noen gode anslag over omfanget av bruken.

— Men stikkprøver, målt i blod og spytt, tilsier at ca. 2–3 prosent av alle som mistenkes for kjøring i påvirket tilstand har brukt syntetisk hasj, sier Liliana Bachs.

Hun understreker at man har hatt en observasjonsperiode på noen få uker, så tallene er usikre.

— Dette er under utvikling, så vi har ikke gode tall ennå. Du må huske at disse stoffene kom for alvor på markedet først i 2009, men vi ser tegn som kan tas til inntekt for at dette øker, sier Bachs.

— Vi er bekymret fordi vi ser mekanismene for økt forekomst av alvorlige bivirkninger og fordi vi ser rapporter om enkelttilfeller. Vi vet jo ennå ikke hvor stor forekomsten er. Vi kan jo håpe at bruken ikke blir så omfattende, men vi frykter at dette blir et problem.

RISIKOFYLT: Syntetisk hasj røykes, men drikkes også som te. Bivirkningene kan være dramatiske. Det er påvist økt risiko for hjerteinfarkt, overdoser og psykoser.
SILJE KATRINE ROBINSON
dop04.jpg
SILJE KATRINE ROBINSON