Det finnes gamle fotografier av Bergen. Det finnes mange gamle fotografier av Bergen, ikke minst i K. Knudsens billed-samling. Hvorfor ikke sette noen av dem opp i storformat de stedene der de en gang ble tatt? Evjen fikk idéen da han var i Amsterdam for noen år siden og så forstørrelser av gamle bilder flere steder i byen. Men det var bare en idé. Så ble han kjent med Nepstad, og idéen ble utviklet.

De gikk til Billedsamlingen på Universitetsbiblioteket, og plukket ut ca. 15 av Knudsens bilder, men valgte i første omgang fem de kunne tenke seg plassert i området rundt Vågen.

— Vi tenker oss relativt store skilt plassert på iøynefallende sentrale steder i sentrum hvor det har vært og er et aktivt folkeliv. Skiltene skal plasseres lett tilgjengelig på steder der de ikke sjenerer omgivelsene, og nærmest mulig det stedet der originalfotografiet ble tatt. Målet er å skape begeistring og interesse for Bergen og byens historie, sier de to.

— Det vil være interessant informasjon ikke bare for turister, men også for bergensere flest, inkludert skoleelever. Bildene vil øke folks bevissthet om byens historie og utvikling, og fortelle betrakteren at her står man på historisk grunn. De trenger ikke være permanente, man kan skifte på å ha bilder forskjellige steder i sentrum.

Evjen og Nepstad har undersøkt også den praktiske siden, og har funnet ut at man kan sette opp et godt og skikkelig skiltbilde for 15.000 kroner. Oppsettingen kan løses teknisk i samarbeid med Bergen kommune og fylkeskommunen. Thor Brekkeflat, som sitter i kommunens komité for miljø og byutvikling, har presentert idéen for byråd Tom Knudsen som var umiddelbart positiv.

Så da er det vel ikke så mye som gjenstår – bortsett fra godkjenning og finansiering ... Går det første i orden, skulle det vel være noen sponsorer som kunne ordne det andre?

Byredaksjonen synes i hvert fall idéen er artig.

FOTOGRAFISK HISTORIE: Her er det manipulert litt slik at man kan se hvordan skiltbildene kan komme til å se ut – men helst med en lettere metallramme.
FOTO: STURE NEPSTAD