80 år gammel spiller hun stadig på syke— og aldershjem og drar de eldre med i sangen.

  • Helseutgiftene hadde gått ned om vi hadde sunget og lekt mer.
  • I kontakt med musikken berører vi livskilder.
  • Jeg er avhengig av et regnskyll i ny og ne.

- Hva er det med musikk og bevegelse som betyr så mye for mennesker?

— Musikken har en god mental og helbredende virkning på sinnet. Musikk og bevegelse er livskunst med sjelen som instrument. Sang, musikk og dans kan skape bro over landegrenser og bidra til fred og toleranse. Musikk og bevegelsesterapi kan avhjelpe noe av de vansker barn, unge og voksne strir med.

- Hva har god virkning?

— I kontakt med musikken berører vi livskilden. Både hos barn og eldre opplever vi at sangleker bringer frem smil og livsglede. Tenk bare hva sangleker, folkemusikk og dans betyr for mennesker over hele kloden. Musikk er et felles språk. Å synge og danse er en livsnødvendighet som skaper trivsel og glede.

- Store deler av din lærergjerning viet du til psykisk utviklingshemmede mennesker. Hva betydde det for deg?

— Jeg lærte mye om hva elever lærer ved å lytte. Dagens elever omgir seg med lyd på alle kanter og tåler mindre stillheten. Da makter de dårlig å lytte både til seg selv eller andre. Gjennom musikk og bevegelsesaktiviteter tilpasset elever med annerledes evner, kan de få andre opplevelser. Sangen og musikken gir dem ikke bare glede, men også økt selvbevissthet.

- Du spiller mye på alders- og syk e hjem. Hva gir det deg?

— Jeg spiller ikke, jeg musiserer. Slik aktiviseres de eldre og dras med inn i sangen og musikken. Her tas for lite hensyn til de eldres kapasitet. Mange blir sittende uvirksomme i korridorene. Utgiftene til helsevesenet hadde gått ned om vi alle hadde sunget og lekt mer.

- Hva opplever du at sangen gir de eldre?

— Sang og musikk har sterk tradisjon i Norge. Mange kan utallige sanger utenat. Å ta dem frem igjen, gjenskaper minnet om alle de gode stundene sangen har gitt gjennom livet. Kanskje ser vi eldre bedre enn de unge den verdi sang- og musikkskattene har for kommende generasjoner.

- Du er et eksempel på eldre som engasjerer seg. Hva betyr det for deg?

— Det gir glede å være til nytte for medmennesker i ulike sammenhenger. Vi er samfunnsnyttige mennesker også i alderdommen. Da kan vi i takknemlighet gi tilbake noe av det vi selv har fått opp gjennom livet. Jeg tror hver og en av oss må finne vår helsebringende livsstil. Sunt kosthold, trim, turer, intellektuelle utfordringer og sosiale samvær holder oss i vigør. Kravmentaliteten har jeg liten sans for. Vi skaper livet og fremtiden selv.

- Hva er en god dag for deg?

— «Jeg er så glad når solen skinner», synger vi jo, men som bergenser er jeg avhengig av en skikkelig regnskyll i ny og ne. Uansett vær, er dagen best når vi får oss en tur. «Vi vandrer med freidig mot, vårt sinn er lett og rapp vår fot», skrev Henrik Ibsen. Jeg har også sans for den siste strofen: «Vi fukter strupen på vår gang og hilser fjell og fjord med sang». Får jeg vise takknemlighet og ha omsorg for andre enn meg selv, har det vært en fin dag.

- Hvordan holder du humøret oppe?

— Om morgenen strekker jeg meg så det knaker i alle ledd. Jeg smiler til speilet fordi jeg tror at «smiler jeg til verden, så smiler den til meg». Morgentrimmen gir meg ikke bare stål i bein og armer, men også mot i brystet og vett i pannen. Jeg finner også glede og kraft i en stille bønn til Gud og i å tenke positive tanker, sier Anne Sofi Grieg Moe.