– 100 nye lærerstillinger vil ikke merkes, sier Svein Einar Bolstad. Han er fylkesleder for Norsk Lektorlag i Hordaland. Med 95 grunnskoler i Bergen, blir det i snitt en ny stilling per skole.

I går la Hans-Carl Tveit frem forslaget til bybudsjett for skoler og barnehager. Blant de største summene for skolene, er 54 millioner kroner mer for skoleåret 2008/2009.

– Bussbillett

Bolstad synes ikke oppvekstbyråd Tveit (V) har noe å skryte av.

– Jeg ville ikke gått til pressen med dette. Det høres mye ut, men er bare et spytt i havet for de enkelte elevene. Det må settes inn mange flere lærere om det skal hjelpe, sier fylkeslederen.

Han mener likevel at de 54 millionene er et skritt i riktig retning.

– Når du har tretti elever, er det ikke mulig å hjelpe hver enkelt. Det er mange elever som trenger ekstrahjelp, men som ikke får det, sier Bolstad.

I budsjettforslaget for 2008 får lærerne kompetanseheving for 1,5 millioner kroner.

– For den summen får du knapt en bussbillett til hver lærer. Det blir flest dagskurs, og det er begrenset hvor mye bedre man blir i matte av en dag med kursing, sier Bolstad.

Skolebyråd Hans-Carl Tveit sier man må huske på at det i tillegg kommer statlige midler til kompetanseheving.

– Fra 2009 ligger det inne mellom 3-5 millioner kroner til kompetanseheving. Summen kommer an på hvor mange lærere som søker midlene, sier Tveit.

Oppspising

Heller ikke Svein Einar Bolstads kollega i Utdanningsforbundet i Bergen er imponert over Tveits vekstbudsjett.

– Det er ikke en spesielt stor satsing, selv om det er et første skritt, sier lokallagsleder Grete Ingebrigtsen.

Hun frykter at en varslet økning i timetallet fra høsten 2008 vil spise opp de nye undervisningsressursene.

– Da er vi like langt, for det blir like store klasser. Den beste realfagssatsingen vi kan gjøre, er å få færre elever per lærer, mener Ingebrigtsen.

– Det er regjeringen som har varslet økning i timetallet i skolen. Vi øker lærerressursene i forhold til timetallet vi har i skolen i dag, sier Hans-Carl Tveit.

Når det gjelder antall nye lærerstillinger, mener skolebyråden kritikerne må se neste års økning som et skritt på veien mot den lærertettheten det var i byen før man begynte å kutte stillinger i årene 1999-2004.

– Rundt 130 stillinger er nok det rettere tallet. Antallet kommer an på lønnsnivået. Det sier seg selv at det som var kuttet vi på ett år ikke kan økes på ett år. Vi håper å få det til på to år, sier Tveit.

FLERE LÆRERE: Det må settes inn mange flere lærere om det skal hjelpe, mener fylkesleder Svein Einar Bolstad i Norsk Lektorlag i Hordaland.
Bergens Tidende