Den 28 år gamle Askøykvinnen jobber som ledsager i regi av Kirkens Nødhjelp. Med base i det østlige Jerusalem er det jobben å være til stede, ha tett kontakt med både israelsk og palestinsk fredsbevegelse og vise praktisk solidaritet med og hjelp til mennesker som utsettes for trakassering og daglige brudd på sine rettigheter.

Sylvia Eide er en av mange frivillige ledsagere fra hele verden på Vestbredden. Tjenesten er knyttet til Kirkenes Verdensråd, men den vesle gruppen av norske ledsagere er utsendt av Kirkens Nødhjelp. De norske er plassert i team i Hebron, Ianoun, Sawahreh, Ramallah og Øst-Jerusalem.

Sylvia Eide dro til Jerusalem i begynnelsen av november, og skal arbeide som ledsager til mai. Daglig arbeider hun for fred og forsoning, bare avbrutt av spennende julefeiring med messe i Fødselskirken i Betlehem og besøk i en flyktningleir med 11.000 palestinere like i utkanten av Jesu fødeby.

Ikkevold

28-åringen fra Askøy lever tett på de menneskelige tragediene i kjølvannet av konflikten mellom israelere og palestinere. Den omstridte sikkerhetsmuren, som israelerne nylig har reist, strekker seg like ved hjemmet hennes i østkanten av Jerusalem. Og en viktig del av jobben består nettopp av å være til stede, observere og rapportere om hva palestinere utsettes for ved kontrollpostene i den høye muren.

— Vi skal stå for et hundre prosent ikke-voldelig nærvær, der målet er å gi håp og støtte til enkeltmennesker, og jobbe for fred og forsoning. Samtidig er vi vitner til dem som skjer, lytter til folks mange tragiske historier. Rapportering av daglige brudd på menneskerettighetene er også en viktig del av jobben. Det samme er tilstedeværelse under rettssaker mot israelske soldater som nekter å utføre militærtjeneste i de okkuperte områdene på Vestbredden.

— Dessuten hjelper vi fattige bønder med olivensanking, og følger barn til og fra skolen for å forhindre at de utsettes for steinkasting fra aggressive jødiske settlere, forteller hun i en samtale med Bergens Tidende.

Ved sikkerhetsmuren

Sylvia Eide arbeider også tett på den israelske fredsbevegelsen, som er blitt sterkt marginalisert under konflikten. Blant annet ledsager fredsaktivister under demonstrasjoner mot okkupasjonen og markeringer ved kontrollpostene i sikkerhetsmuren. Senest i romjulen opplevde hun at israelske soldater løsnet skudd mot fredsdemonstranter ved en av portene i muren. Fire mennesker ble skadet.

Mange av bruddene på menneskerettighetene hun rapporter om, skjer også ved sikkerhetsmuren.

— Palestinere opplever hver eneste dag å bli trakassert i kontrollpostene. Retten til å bevege seg fritt er grunnleggende. Men palestinere, som tvinges til å bo på den andre siden av muren, har ikke lenger denne rettigheten. Bønder får ikke tilgang til jordene sine, andre har store problemer med å komme seg på jobb, og man hindres stadig når de forsøker å passere postene på lovlig vis. Vi ser nå er klart mønster i disse bruddene på menneskerettighetene. Resultatet er mer frustrasjon og mer hat.

— Ser du noe håp løsning på konflikten mellom israelere og palestinere?

— Det hele virker veldig vanskelig. Jeg opplever mye frustrasjon, fortvilelse, hat og resignasjon blant mennesker jeg møter. Samtidig er det så mange flotte mennesker som brenner for fred og forsoning i den israelske fredsbevegelsen. Så selv om håpet er vanskelig å få øye på, må vi tro det er der, sier hun.

HÅP: - Selv om håpet er vanskelig å få øye på, må vi tro det er der, sier Sylvia Eide om konflikten på Vestbredden.<p/> FOTO: HEGE OPSETH, KIRKENS NØDHJELP