— Man kan brekke armen, men likevel gå. At min klient var innom jobben, betyr ikke at han er frisk nok til å møte i retten, sier forsvarer Kim Gerdts.

I dag besluttet Gulating lagmannsrett å utsette narkosaken på ubestemt tid. Det skjedde mot statsadvokat Jarle Golten Smørdals ønske.

— Jeg mente det var grunn til å stille spørsmål ved sykemeldingen, og ba retten om at tiltalte skulle gjennom en grundigere undersøkelse før man tok stilling til begjæringen om utsettelse.

- Psykotisk

Den 35 år gamle tidligere dørvakten er sammen med tre litauere tiltalt for innførsel av cirka 2,5 kilo amfetamin og 22.000 rohypnol-tabletter.

Også da saken ble behandlet i tingretten i fjor, var 35-åringens helse et tema. I tre dager kranglet rettens aktører om hovedforhandlingen burde utsettes. Til slutt slo psykiatere fra Sandviken sykehus fast at helsetilstanden hans var god nok til å gjennomføre rettssaken. Man gikk langt i å antyde at 35-åringen overspilte.

Tingretten dømte den tidligere dørvakten til seks års fengsel. I dag skulle lagmannsretten startet ankebehandlingen, men da var 35-åringen i Oslo. Advokaten hans la frem en sykemelding for de neste to månedene. Her ble det hevdet at 35-åringen fremstår som psykotisk.

Koster dyrt

Politiet mente det var best å undersøke saken litt nærmere, og tok kontakt med 35-åringens arbeidsgiver, et hotell i Oslo. Der fikk de vite at mannen hadde vært på jobb i hele forrige uke, lørdag og søndag, til tross for at sykemeldingen ble skrevet ut fredag.

— Meget overraskende opplysninger, sier Golten Smørdal.

Allerede før politiet fikk kjennskap til 35-åringens helgejobbing, hadde lagmannsretten utsatt saken. Fire advokater, tre dommer, fjorten jurymedlemmer og fire tolker hadde dratt hjem med uforrettet sak. Sannsynligvis har utsettelsen kostet staten et sekssifret kroner.

Rettssaken kommer tidligst opp om et halvt år. I mellomtiden er 35-åringen en fri mann, mens hans tre litauiske medtiltalte må tilbringe ventetiden i varetekt.