KAREN R. TJERNSHAUGEN

— Det er snakk om en elev som ikke mestret tilsnakk eller korrigering i et friminutt, sier rektor Birger Tomasgard.

Skolen har politianmeldt episoden, og barnevernet er koblet inn. Da læreren påpekte overfor gutten at han ikke måtte plage de andre elevene i skolegården, skal han ha skubbet til henne og slengt henne i bakken. Kvinnen reiste seg opp igjen og prøvde å forsvare seg, men skal på ny ha blitt slengt i bakken.

Den kvinnelige læreren kom fra sammenstøtet med den storvokste 8.-klassingen uten fysiske skader, men er likevel sykmeldt til over påske. Gutten er utvist fra skolen i tre dager.

— Det er heldigvis sjelden noe lignende skjer. Men vi har en inkluderende skole i Norge med mange ulike grupper. Dette er andre gang på de 15 årene jeg har vært her på skolen som rektor at vi har en slik episode, sier Birger Tomasgard.

Alversund skole i Lindås har 400 elever fra 1. til 10. klasse. I går ble både lærere og elever informert om voldsepisoden som utspant seg i skolegården tirsdag.

— Vi har rutiner for hvordan vi håndterer slike saker. Blant annet har vi snakket med de andre elevene og hatt lærerne samlet. Dette blir en politisak, og barnevernet er rutinemessig koblet inn.