Av Terje Haugom

Det er vel nærmest en menneskerett selv å kunne velge hvilken måte man vil transportere seg selv til og fra jobb. Mange velger å sykle. Fullt forståelig, da dette gir god trim, og selvsagt (innbilt?) prestisje på arbeidsplassen.

Mange av disse som trakker av gårde i rushtrafikken, ser likevel ut til å ha en del å lære om trafikkultur, hensyn og aktpågivenhet. Eksempelvis ser vi daglig syklister som snegler seg opp Birkelundsbakken, og skaper den køen, mens gang— og sykkelstien innenfor murvernet ligger ubrukt. Det samme skjer i Storetveitvegen og Nattlandsveien. Og unødvendig – og høyst irriterende – kø av bilister, som også skal på jobb, er resultatet overalt. Ikke rart at det koker over for enkelte!

Statens vegvesen og Vegdirektoratet bør snarest vurdere å innføre restriksjoner for bruk av sykkel på offentlig vei, hvor det finnes andre muligheter, som sykkel- og gangsti, eller fortau! Unntatt er organiserte sykkelritt med vakter utpostert. Og for dem som skal ut og blande seg med bilistene, bør det avkreves teoriprøve som for moped! Når de myke trafikanter på to hjul viser slik mangel på vett og forstand, at de totalt gir blaffen i god trafikkultur, bør de velge bussen!

Og samtidig bør disse plomberte scootermopedene, som knapt nok greier 45 km/t i nedoverbakke, enten få fjernet plombene, så de kan følge den øvrige trafikk, eller så får eierne la dem stå! Når man til dagen ser disse motoriserte sneglene på motorveien i Åsane – hvor de ikke har lov til å ferdes –, synes jeg virkelig de sivile politipatruljene burde ta seg av dem, i stedet for å plage andre som prøver å gjøre trafikken litt smidigere! Moped-scooterne og firehjuls-utgavene av de samme sneglene, er til stor fare og plage for den øvrige trafikk. Mange farlige situasjoner kunne vært unngått, dersom det ble stilt strengere krav til syklister og mopedister i dagens trafikkbilde. Det at syklister automatisk tror de har rett til å bevege seg hvor som helst, og hvordan som helst, er noe som henger igjen ifra hestedrosjenes og velocipedenes (veltepetters) tid!