— Det er toppen 40 cm mellom meg og bilene. Det føles utrygt å sykle her, sier syklist Ole Christian Amundsen.

Hver morgen sykler han langs bybanetraseen i Inndalsveien både i sør- og nordgående retning. Han sykler sønnen Ulrik fra Finnbergåsen på Minde til barnehagen på Fantoft.

Etterpå sykler han tilbake ned Storetveitveien og videre inn i Inndalsveien til jobben.

Amundsen er oppgitt over tilretteleggingen for syklister i området.

— Bor man på Minde må man enten sykle opp til Landås-ruten eller tvers over dalen til Fjøsangerveien for å komme til sentrum. Selvfølgelig gjør man ikke det. Inndalsveien har en alt for perfekt helning inn mot byen til at man ikke velger den, mener Amundsen.

Sykkelveier fjernet fra plantegninger

Det var opprinnelig tegnet opp sykkelveier på begge sider av banen på utbyggingsplanene som ble tegnet 2002. - Vi ble sjokkert da de ble fjernet, sier Åse Simonsen leder for Syklistenes Landsforening avdeling i Hordaland og omegn.

SLF mener at forholdene for syklistene på Minde har blitt forverret etter utbygging av bybanetraseen i Inndalsveien.

— Det er ikke nok plass og dermed blir beboerne i dette området presset over på bybanen eller i bil, sier Simonsen.

Ikke plass til sykkelveier

— Syklistene er dessverre den tapende gruppen akkurat her. Vi innser at det helst skulle vært sykkelfelt men det ville gått utover et atskillig antall hus og den konflikten ønsket man ikke å ta sier Håkon Rasmussen, Planansvarlig for Bybanen utbygging.

Han understreker at det aldri stod sykkelveier på den vedtatte utbyggingsplanen.

Rasmussen råder syklistene på Minde til å sykle over til Fjøsangerveien dersom de skal til byen. Dersom de må sykle ned Inndalsveien kan de sykle på fortauet på fotgjengernes premisser eller legge seg ut foran bilene dersom det blir for smalt.

Hva mener du om at syklistene nærmest blir bortvist fra Inndalsveien? Diskutér saken nedenfor.

Alice Bratshaug
Alice Bratshaug