I Norges Lastebileierforbunds fagblad, Bladet Norsk Transport, omtales Vikheim som «syklistenes Tor Erling Staff». På ulike diskusjonsfora på internett hevdes det at han er «ute etter» yrkessjåfører.

Det er Vikheim ukjent med.

— Det synes jeg i så fall er veldig urettferdig. Jeg gjør bare jobben min og forholder meg til det som er gjeldende rett, sier han.

— Min oppfatning er den stikk motsatte. At yrkessjåfører er veldig hensynsfulle og opptatt av sikkerhet.

To av de siste årenes mest profilerte saker med tiltalte om uaktsomt bildrap, mot yrkessjåførene Ola Sandøy og Robert Lønsethagen, er ført for retten i Frostating lagmannsrett. I begge sakene har det handlet om vogntog som har kjørt på syklister. Aktor i begge sakene har vært Hans A. Vikheim.

Han understreker at han som aktor ikke dømmer i sakene, det gjør dommerne og meddommerne.

I mai 2003 gikk Vikheim ut i Adresseavisen med oppfordring til syklistene i byen om å anmelde bilister.

På den tiden da sakene mot Sandøy og Lønsethagen var for retten, var statsadvokatens bror, Håvard S.Vikheim, informasjonsleder i Syklistenes Landsforening. Statsadvokat Vikheim synes ikke den forbindelsen er interessant.

— Nei, overhodet ikke. Syklistenes Landsforening har overhodet ikke hatt noe med saken å gjøre.

Håvard S.Vikheim uttalte seg ikke i Sandøy-saken, men Syklistenes Landsforening var tydelige overfor media.

— Dette blir nesten usmakelig, sa generalsekretær i Syklistenes Landsforbund, Rune Gjøs, til NTB da Norges Lastebileierforbund mente saken burde føre til en lovendring slik at det skulle bli vanskeligere å få noen dømt for uaktsomt drap i trafikken.

— Forstår du at det reageres på dette blant yrkessjåfører?

  • I så fall tror jeg de overdriver aktors rolle. Disse sakene har ikke vært behandlet bare en gang, men to-tre og fire ganger i rettssystemet, sier Vikheim.
OPPFORDRET SYKLISTENE: - Anmeld bilistene, sa statsadvokat Hans A. Vikheim i Adresseavisen i 2003. - Som fotgjenger eller syklist kan du ikke ta for gitt at bilen stopper når den skal. ARKIVFOTO: JENS SØRAA, ADRESSEAVISEN